Alt Başlıklara Hızlı Erişin

2018, ?üphesiz ki televizyon (dizi) sektörü için önemli bir y?l oldu.

Netflix ya da di?er yay?n organlar?ndan takip etti?imiz yap?mlardan pek ço?u unutulmazlar aras?na girdi bile. En beklenmedik hikayeleri ya da tarihi ruhuyla bizi ele geçiren dizilerin kalbimizi çalan önemli karakterleri de hayat?m?z?n ba?rolüne geldi, yerle?ti.

?yi bir dizi izleyicisisiyseniz hatta çevrenizde de sizin gibi bir arkada? toplulu?u bulunuyorsa, bu tutkunuzu kullanman?n tam s?ras?. 2018’i u?urlarken alaca??n?z hediyeleri; son zamanlar?n favori dizi karakterlerini ça?r??t?ran parçalardan seçmeye ve küçük notlarla taçland?rmaya ne dersiniz?

The Crown  +

Genç ya?ta kraliçe tac?n? takan Elizabeth, The Crown dizisindeki favori karakterimiz. Elizabeth’in u?ra?mak ve çözmek zorunda kald??? siyasi / ki?isel meselelerini izlerken, do?u?u Kraliçe Victoria dönemine dayanan be? çay? gelene?ine de kap?lmamak ne mümkün.

Çay tiryakisi olan arkada?lar?n?za çay makinesi tam isabet olacak.

Big Little Lies +

HBO dizisi olan Big Litle Lies’da, galiba bütün karakterleri ayr? ayr? çok seviyoruz. Nicole Kidman’?n hayat verdi?i Celeste Wright, Reese Witherspoon için biçilmi? kaftan oldu?unu dü?ündü?ümüz Madeline Martha Mackenzie karakteri ya da Shailene Woodley’in muhte?em bir ?ekilde canland?rd??? Jane Chapman…

Birbirlerinden güç alan bu kad?n karakterlerin mahallerinde bulunan mekanda toplan?p keyifli vakit geçirdi?i anlardan ilham almamak ne mümkün!

K?z arkada?lar?n?z? toplay?n ve ?ehrin gözde mekanlar?ndan birinde keyifli bir zaman geçirin.

Dark

Ku?kusuz, son zamanlarda izledi?imiz en iyi dizilerdendi.

Bir çocu?un kaybolmas?, dört aileyi hummal? bir cevap aray???na iterken, t?pku biz de karakterler gibi kendimizi gizemli bir olay?n ortas?nda bulmu?tuk.

Bu heyecan verici dizide en az olay örgüsü kadar ak?llarda kalan bir di?er ?ey de; dizinin afi?inde de gördü?ümüz sar? ya?murluktu.

2019’da ikinci sezonu yay?nlanacak dizinin tutkunu olan arkada?lar?n?za böyle bir hediye tam isabet olacakt?r.

 

La Casa De Papel

Üçüncü sezonu heyecanla beklenen dizi, unutulmazlar aras?ndaki yerini çoktan ald? ku?kusuz. ?spanya Kraliyet Darphanesi’nde ba?layan hikayenin yeni sezonda nas?l ?ekillenece?ini merakla bekliyoruz.

Çevrenizdeki La Casa De Papel tutkunu arkada?lar?n?z?n yüzünü güldürecek hediye konusunda ise hem fikiriz herhalde; k?rm?z? tulum!

Sharp Objects +

T?pk? Big Little Lies gibi bir kitap uyarlamas? olan Sharp Objects, özellikle de ba?rol oyuncular? Amy Adams ve Patricia Clarkson’un ba?ar?l? performanslar?yla kalplere girmeyi ba?arm??t?.

?kinci sezonunun gelip gelmeyece?i henüz netle?meyen dizinin tutkunu olan arkada?lar?n?z için kendini rahatlatmak ad?na, neredeyse her bölüm, müzik dinlemeyi tercih eden Camille karakterinden ilham alabilirsiniz.

Dizideki parçalardan olu?an bir playlist haz?rlay?p, onunla birlikte verece?iniz Apple AirPods Kulakl?k veya JBL Kablosuz Kulakl?k sevindirici bir hediye oalcakt?r diye dü?ünüyoruz.

 

 

Total
0
Shares