Y?lba?? al??veri? listesini güncellemek için bir bahane daha!

Sosyal medyan?n, özellikle de son zamanlarda, yeni ç?kan güzellik ürünlerini parlatmak konusunda bir istihbarat görevi gördü?ü ortada, de?il mi?

Kimi zaman sadece bir gün, yeni ç?kan güzellik ürünleri hakk?nda payla??lan yorumlar? okumakla bile geçebilr.

?u an kar??n?zda da, yeni ç?kan güzellik ürünlerinden sosyal medyada yükseli?e geçenleri görmektesiniz. ??te y?lba?? için al??veri? yapmak ?imdi daha da keyifli hale geldi.

OUAI | Parfüm +

OUAI saç bak?m markas?n?n kurucusu Jen Atkin, en sevdi?i sokaklardan ilham alan bir parfümle kar??m?zda. Atkin’in instagram’daki 2,6 milyon takipçisi, 48 saatten daha az bir sürede bu yeni ç?kan parfümün sat??lar?nda patlama yaratt?.

Airwrap™ | Saç ?ekillendirici +

Saç kurutma makinesinden iki y?l sonra, Dyson bir kez daha insanlar?n ilgisini çekmeyi ba?ard?.

Dyson Airwrap ™ ?ekillendirici; saçlar? a??r? ?s?dan korur ve . Ekim ay? ba??nda piyasaya sürülen ?ekillendirici yok satan ürünler listesine çoktan girdi.

Frank Body | Scrub +

Frank Body markas?; yeniden formüle edilmi? scrub’? ile 90.000 ki?ilik bekleme listesini hareketlendirmeyi ba?ard?. Ye?il çay bazl? vücut peelingi, yükseli?te olan güzellik ürünlerinden.

Glossier | Lipstick +

Glossier markas?, övgüler listesindeki yerini çoktan ald?, de?il mi?

Yeniden formüle edilen lipstick’i, kusursuz bir güzellik pe?inde olanlar?n yo?un ilgisi alt?nda. Generation G Lipstick 2.0′? denemek için heyecanlananlar?

Fresh | Lip Balm +

Astrolog Susan Miller ve Fresh markas? güçlerini birle?tirdi, ortaya da heyecan verici Zodyak esinli dudak bak?m ürünleri ç?kt?.

Burç fanlar?n?n kaç?rmak istemedi?i bu kült dudak balsam?; SPF15 ve 24 saat hidrasyon özelli?i ile de kalp çal?yor.

Summer Fridays | Maske

Güzellik gurular?, Summer Fridays’in 2018’in ba?lar?nda piyasaya sürülen ilk nemlendirme maskesine hayran kalm??t?. Hatta maskeyi, Kim Kardashian, Jessica Alba gibi isimler cilt bak?m rutinlerine eklediklerini aç?klad?.

Elbette ki, onun takibinden gelen bu yeni maske de ayn? heyecan? uyand?rd? ve makyaj sanatç?lar?yla ünlülerin sosyal medyadaki yeni konusu oldu.

Total
6
Shares