Spice Girls geri dönüyor ama Victoria Beckham olmadan.

90’l? ve 00’li y?llar?n en ba?ar?l? k?z gruplar?ndan olan Spice Girls, 2019 y?l?nda bir turneye ç?kmaya haz?rlan?yor.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

‘Looking like it’s gonna happen, knowing that the time is right… We’ve got the glory in our sights’?? ??????? Come on @england ! ??????? x VB

Victoria Beckham (@victoriabeckham)’in payla?t??? bir gönderi ()

Grubun yak?n zamanda aç?klanan birle?me turnesinde Victoria Beckham’?n yer almamas?n? anlamak çok zor de?il. Bir moda imparatorlu?u kuran Beckham’?n bu karar?nda yo?un i? temposu gösteriliyor.

 

Spice Girls (Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton ve Geri Halliwell) Haziran 2019’da ?ngiltere’de verecekleri stadyum konseriyle turnelerini ba?latacaklar. Bu konser grubun 11 y?l sonra yeniden bir arada olmas? demek!

 

 

Total
3
Shares