Burn Enerji ?çece?i, elektronik müzik severleri dans ettirmeye  devam ediyor. 16 Haziran Cumartesi ?stanbul’un sihirli orman? Suma Beach’te gerçekle?ecek  etkinlikte Innervisions’?n kurucular?ndan Dixon ve yine Innervisions y?ld?z sanatç?lar?ndan Marcus Worgull, müzik severleri sabah?n ilk ???klar?na kadar dansa davet ediyor.

16 Haziran  Cumartesi Suma Beach

Suma Beach kap?lar?n? bir kez daha Burn Enerji ?çece?i ile elektronik müzik severlere aç?yor. Suma Beach, Burn Enerji ?çeceklerinin ev sahipli?inde sihirli ormanda Dixon ve Marcus Worgull’u a??rl?yor.

 

Elektronik müzik dünyas?n?n y?ld?z isimlerinin ba??nda gelen Berlin men?eili Dixon, 2013-2016 y?llar? aras?nda Resident Advisor’?n bir numaral? Dj’i seçildi. Ayn? zamanda Innervision prodüksiyon ?irketinin kurucusu olan Dixon, house, tech house, deep house ritimlerle bezeli e??iz setleriyle kal?plar?n d???na ç?kan bir prodüktör.

Berlin’in elektronik müzik ak?m?n? de?i?tiren ismi olarak an?lan Dixon’a gece yine Inervision’?n gizli mücevheri Marcus Worgull e?lik edecek. 20 y?la yak?nd?r plaklar?n?n ba??nda reggea, dub hatta tango gibi say?s?z türü elektronik müzikle harmanlayan Marcus Worgull, sihirli orman sakinlerini sabah?n ilk ???klar?na kadar dans ettirecek.

Tüm dünyan?n dinledi?i, say?s?z? birincili?e sahip Dixon ve Marcus Worgull ile dans dolu bir gece ya?amak için 16 Haziran Cumartesi gecesi Suma Beach’te olun.

Türkiye’de ve dünyada elektronik müzi?e yön veren Burn Enerji ?çece?inin birbirinden e?lenceli etkinliklerinden haberdar olmak ve hiçbirini kaç?rmamak için sosyal medya hesaplar?n? takip etmeyi unutmay?n.

 

Instagram: https://www.instagram.com/burn_tr/

Instagram: https://www.instagram.com/bigburn.istanbul/

Twitter: https://twitter.com/bigburnistanbul

Facebook: https://www.facebook.com/BurnEnergy.tr/

Total
0
Shares