Dü?ününce 2000’li y?llar?n üstünden neredeyse 20 y?l geçti?ine inanmakta zorlan?yoruz!

??te daha dün gibi akl?m?zda olan 2000’li y?llarda genç olanlar?n asla unutamayaca?? 35 ikonik an:

Muhtemelen bu çiftin sonsuza dek mutlu olaca??na inan?yordunuz…

Jessica Simpson ve Nick Lachey

ve bu çiftin de…

Justin Timberlake ve Britney Spears

ve tabii ki Notebook’ta hayran kald???m?z bu çiftin de!

Ryan Gosling ve Rachel McAdams

Arka cebi olmayan jean pantolonlar?

Ultra dü?ük belleri unutmam?z mümkün de?il ama hala gözümüze kötü görünmüyor!

Telefonumuza hangi ?ark?y? polifonik melodi olarak ayarlayaca??m?z? dü?ünüyorduk!

Müzik indirmek için Limewire ve Kazaa’y? kulland???m?z günleri unutmak mümkün de?il!

Tabii ki onlar? CD’ye yazd?rd???m?z günleri de!

MySpace’te en iyi arkada?lar?m?z? düzenlemek kavgalara neden olabiliyordu.

Nokia telefonumuzda mesaj yazmaya ve Snake oyununu oynamaya ba??ml?yd?k!

Tabii ki her ay farkl? renkte kapak kullanmaya da.

Muhtemelen ilk iPod’unuz buna benziyordu.

Mean Girls filminden al?nt?lar yapmak…

Gerçek bir 2000’ler teeanager’? iseniz; Miley Cyrus’?n bu halini hat?rl?yor olman?z gerek.

Ve Hilary Duff’?n bu halini

ve Rihanna’n?n bu dönemini…

Britney Spears ve Aerosmith’in bu SuperBowl performans? hala ikonik.

Britney Spears’?n  “I’m a Slave 4 U” klibindeki tüm dans figürlerini ezbere biliyor olabilirsiniz.

Peki ya tekrarlar?n? bile izledi?imiz müzik programlar??

“Tube top” denen üstler ve maksi etekler…

Juicy Couture olmas? muhtemel e?ofman tak?mlar?…

Herkeste bir charm bilezik vard? diye dü?ünüyoruz.

Gözleri gösteren degrade camlar

MAC Lipglass olmadan evden ç?kmak mümkün de?ildi.

Ayn? ?ekilde platform terlikler olmadan bir kombin dü?ünülemezdi.

Von Dutch beyzbol ?apkalar?!

Logolu çantalar!

Ultra mini denim etekleri ?imdilerde giyecek cesarette biri bulmak imkans?z.

Ta?l? dövmeler bugün bak?nca çok da güzel bir trend gibi durmuyor.

Gwen Stefani’nin Harujuku k?z? oldu?u dönemleri hat?rl?yor musunuz?

Christina Aguilera’n?n Dirrty” dönemlerini?

D??a fönlü bol katl? saçlar yak?nda geri dönmesini bekledi?imiz trendlerden.

Britney Spears’?n “Toxic”i hala zamans?z seksilerden.

50 Cent’in In Da Club‘? dönemin global hitlerindendi!

The O.C. izledi?imiz günleri özledik!

Total
45
Shares