Modern bir dokunu? ile dizayn edilmi? ve kalite ve kullan??l?l?k ile özel olarak seçilmi?, olmazsa olmaz parçalardan olu?an Mango’nun yeni koleksiyonunu ke?fetmeye haz?r olun… Gerçek bir de?i?im gösteren alt? kad?ndan ilham alan yepyeni bir koleksiyon. Onlar rollerini yeniden yaratt? Mango’da onlar için vazgeçemeyecekleri bir koleksiyon ortaya koydu.

 Stocklohmlu Tekla Severin, iç mimar olarak kariyerini de?i?tirdi?inden beri, kendisini multidisipliner bir tasar?mc? ve foto?rafç? olarak tan?ml?yor. Tekla Severin ile marieclaire.com.tr’ye özel çok özel bir söyle?i gerçekle?tirdik.

 

  • Bize mesle?inden bahsedebilir misin?

Bunu tan?mlamak son günlerde çok zorla?t?; %50 fotografç?l?k yap?yorum (Dezeens’da en iyi 10 mimari fotografç?lar aras?ndayd?m, %30 sanat – kreatif direksiyon ve set tasar?m? yap?yorum. Zaman?m?n yüzde 20’si Instagrama ba?l? olarak çal???yorum ve hala iç tasar?m projelerim de var. Baz? zamanlar ‘trend fosecasting’ veya renk yönetimi de yap?yorum. As?l mesle?in iç mimarl?k, yani bu bölümden mezun oldum ve 7 y?l boyunca bu mesle?i yapt?m.

  • ?ç mimarl?k okudun ama sanat yönetmeni oldun. Bu geçi? süreci nas?l oldu?

Asl?nda bir anda olmad?. ?irketlerden bu yönde çal??ma talepleri git gide artt?. Ama Instagram ile çok h?zland? diyebilirim. Kendi özel yarat?c? alan?m gibi kulland?m. Mimarl?k yap?yorken ofiste ne zaman can?m s?k?lsa veya kendimi yeterince yarat?c? hissetmesem Instagram sayfam? geli?tirirdim.

  • Çal??malar?n?zda çok belirgin bir tarz?n?z var. Nas?l tan?mlard?n?z?

Grafik, stilistik, maksimal minimalism, biraz e?lenceli, mimari.

  • Renklerle çok belirgin bir ili?kiniz var. Bu yete?inizi nas?l geli?tirdiniz?

Birçok ?ekilde. Ama as?l sebebi ?sveç’te ya??yor olmam. Burada her?ey y?l?n yar?s?nda karanl?k ve gri. Bir di?er sebebi de bir iç mimar olarak klasik iskandinav renklerinden ve materyellerinden s?k?lm??t?m. Daha derin bir bak?? aç?s? ile bakmak gerekirse renklere olan tak?nt?m nesneler ve ?ekilleri ay?rt etmek istememden geliyor. Nas?lki metronun de?i?ik hatlar?n? veya ikaz ???klar?n? farkl? renklerle ay?rt etmeniz gerekir ben de ayn? ?eyi yapmak istiyorum asl?nda. Bunun sebebi muhtemelen psikolojik: kontrol etmeyi seven birisi olarak kendi çevremi netle?tirmeyi de seviyorum. Ama san?r?m bunun fizyolojik bir sebebi de var. Gözlerim hiç iyi görmüyor. San?r? bu yüzden de benim için her?eyi tüm güzelli?iyle görmek önemli oldu.

  • Mango’nun tarz?n? nas?l tan?mlars?n?z?

Rahat ve ayn? zamanda tarz, ayn? anda de?i?ken – her an?n?z için bir parça bulabilirsiniz.

  • Mango ile yollar?n?z nas?l kesi?ti?

Bu aralar i?leyi? böyle gibi gözüküyor; internet üzerinden, Instagram üzerinden..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.