Bir dansç?, bir yavru köpek ve uzun püsküllü bir loafer

Efsanevi ?ark?c? Rod Stewart’?n ça?da? bale ve dans ustas? k?z? Renee, TOD’S’un ikonik Gommino’suna yeni bir bak?? aç?s? getiren ve 10 May?s’ta lanse edilecek olan Yorky modelini e?lenceli bir video ile tan?t?yor.

Müzik ve dansla çevrili bir ?ekilde yeti?en Renee, videoda, hafif ve eklektik yap?s?yla dansetmeye, kahkaha atmaya ve e?lenmeye tutkun ki?ilere mükemmel bir uyum sa?layan TOD’S Yorky Gommino’nun çabas?z stilini e?lenceli bir koreografi ile sergiliyor.

RENEE STEWART Hakk?nda

2016 y?l?nda Londra Ça?da? Dans Okulu’ndan onur derecesi ile mezun olduktan sonra freelance ça?da? dans? olarak çal??maya ba?layan Renee, farkl? sanatç?lar ile çe?itli projelerde i?birli?i yap?yor. Londra’l? besteci, ses sanatç?s? ve DJ MimiXu taraf?ndan yarat?lan Awkward Moment Series’in bir bölümünde performans sergileyen Renee, son olarak yönetmen Leila Bartel ve koreograf Waddah Sinada’n?n haz?rlad??? bir filmde yer ald?.

TOD’S SHE BAND SS18

Ki?ili?i stilin gerçek özü olarak yüceltmeye davet eden ve sanat, moda ve sosyal hayat?n önde gelen yedi uluslararas? kad?n karakterinin yer ald??? Tod’s She Band 2018, farkl? geçmi? ve ülkelerden gelen kad?nlar  ayn? ortak yakla??mda bulu?turuyor.  ?talyan ya?am tarz?n?n elçili?ini yaparak zaman?n ve mekan?n ötesine geçen imza özelliklerini sunan kad?nlar,  verdikleri röportajlarda ayakkab?lar ile ili?kilerini anlat?yor.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın