Tommy Jeans ?lkbahar 2018 koleksiyonu, h?z ve yak?nl?k hissini bir doz nostaljiyle kutluyor. Koleksiyon, Formula 1 yar?? pistindeki ekiplere klasik i? giyimi ve denime güçlü vurguyla selam gönderiyor. ?konik ?ekillerden, cesur renklerden ve h?z yar??ç?lar?n?n kulland??? ak?c? grafik desenlerden ilham alan görünümlerin yer ald??? koleksiyon, geleneksel Amerikan klasiklerini yeniden yorumluyor. Koleksiyon, Motocross ve Off Track olmak üzere iki temayla sunuluyor.

Tommy Jeans ?lkbahar 2018 koleksiyonu için haz?rlanan reklam kampanyas?nda rapçi Christian “King” Combs, model ve müzisyen Pyper America Smith, model Diana Silvers, model ve müzisyen Gabriel-Kane Day-Lewis ve modeller Lina Hoss ile Sup Park gibi milenyum ku?a?? influencer’lar rol al?yor. Normlar? y?karak benzersiz bir perspektif getiren kampanya, çe?itlili?i ve bireyselli?i ifade etmenin yeni yollar?n? tan?ml?yor.

Çekimleri Devyn Galindo taraf?ndan California’da gerçekle?tirilen kampanya, dijitalde usta global TOMMY JEANS denim toplulu?unu macera dolu bir yolcu?a ç?kar?rken sokak modas? esintili stiller giyen Christian “King” Combs, Pyper America Smith, Diana Silvers, Gabriel-Kane Day-Lewis, Lina Hoss ve Sup Park ile gençli?i, özgürlü?ü ve arkada?l??? kutluyor. Mobile öncelik veren kampanya kapsam?nda ayr?ca kural tan?maz tutumlar?n?, kendi stil anlay??lar?n? ve bireysel ifadeye cesur yakla??mlar?n? payla?an elçiler toplulu?uyla özel video röportajlar da yer al?yor.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın