Canland?r?c? Bak?m Harekat?…

TONI&GUY Saç Bak?m ve ?ekillendirme Ürünleri,  bu sezon, stil sahibi kad?nlar?n ?ehrin temposuna ayak uydururken kulland??? ma?a, düzle?tirici gibi  ?ekillendiricilerin etkisi ile y?pranan saçlar?n? merkeze koyuyor ve öncü bak?m harekat?n? ba?lat?yor.

Yaln?zca ?ekillendirici aletler de?il metropol hayat?n?n kaosu da saçlar?n?zda etkisini gösteriyor. ?ehir hayat?n?n ko?u?turmas?, d??ar?da geçirilen vakitleri beraberinde getiriyor. K?? döneminde so?uk hava ko?ullar?n?n etkisi ile saçlar?n?z kuruyor ve y?pran?yor. TONI&GUY, yeni sezona yakla?t???n?z bu ara dönemde, neme ve bak?ma ihtiyaç duyan saçlar?n?z? en hit saçlar olmaya haz?rlamak için yaratt??? bak?m serisi ile acil servis görevini üstleniyor.

?lkbahar?n geli?iyle dolaplar?m?zda yerini alan trençkotumuzla yarataca??m?z stil,  bak?ml? ve modern saçlar?m?zla tamamland???nda geriye ?ehrin hareketini yakalamak kalacak.

Moda kulislerinin vazgeçilmez markas? TONI&GUY’ ?n Bak?m Serisi ile saçlar?n?z? ?ekillendirmeye  haz?rlay?n, günün  ritmine saçlar?n?zdaki ???lt? ile ayak uydurun…

RECONSTRUCTION MASK – YEN?DEN YAPILANDIRICI MASKE

Nemlendirici formülü dipten uca saç tellerini onar?r. Daha yumu?ak ve parlak saçlar için yo?un onar?m ve yenileme sa?lar.

Kullan?m: Temiz, ?slak saça kökten uca do?ru e?it olarak uygulay?n.  3-5 dakika bekleyin ve iyice durulay?n.

SHAMPOO FOR DAMAGED HAIR – YIPRANMI? SAÇLAR ?Ç?N ?AMPUAN 

Y?pranm?? saçlar için özel olarak geli?tirilmi? ?ampuan, cans?z ve y?pranm?? saçlar? onar?r ve canland?r?r.

Kullan?m: Islak saça uygulay?n. Köpürene kadar nazikçe saç derinize masaj yap?n ve sonra iyice durulay?n. Gerekti?inde tekrar uygulay?n.

CONDITIONER FOR DAMAGED HAIR YIPRANMI? SAÇLAR ?Ç?N SAÇ KREM?

Y?pranm?? saçlar için özel olarak geli?tirilmi? saç kremi, bak?ma ihtiyaç duyan saçlar? besler ve canland?r?r.

Kullan?m: ?ampuandan sonra, ?slak saça hafifçe masaj yaparak uygulay?n ve taray?n, birkaç dakika bekletin ve iyice durulay?n.

 

Total
0
Shares