K?rm?z? hal? sezonunun kalbi (Oscar'lar, Alt?n Küre ve SAG'lar dahil) yeniden revize edilebilir.

Toronto Uluslararas? Film Festivali (TIFF) ba??ms?z prömiyerlerin de ?????nda ortaya ç?kan k?rm?z? hal? görünümleriyle de yükselmeye devam ediyor.

Ünlülerin çok konu?ulan o k?rm?z? hal? görünümlerini mercek alt?na al?yoruz...

Amber Heard - The Row