Giyim ve aksesuar tasar?mlar?nda desenlerin markalar?n logolar?na, isimlerine yer vermesi durumu, uluslararas? moda sektöründe “logomania”  olarak tan?mlan?yor. Özellikle “it girl” isimlerin sosyal medya hesaplar?ndan yapt?klar? payla??mlarla ve stilleriyle ön planda olan ünlü isimlerin kullan?mlar?yla göze çarpan logo trendi son zamanlarda yükseli?te!

Balenciaga logo trendinin en haval? markalar?ndan!

 

Louis Vuitton özellikle logosuyla dünyan?n her yerinde ak?llara kaz?nm?? durumda.

Son döneme damga vuran Off-White kemer ve Christian Dior çanta özellikle moda haftalar?nda  sokak stilinin vazgeçilmezlerinden say?lan parçalar oldu.

 Gucci logoya an?msamalar yaratacak kelime esprileriyle yakla?an markalardan.

Son zamanlar?n arzu nesnelerinden bu Yves Saint Laurent topuklu ayakkab?lar?n rahatl??? hakk?nda yorumu size  b?rak?yoruz, ancak haval? göründü?ü konusunda hemfikir oldu?umuza eminiz!

Logo ç?lg?nl???ndan bahsetmi?ken ba?tan a?a?? Gucci kombiniyle dikkatleri çeken Rihanna’n?n bu görünümünü hat?rlatmadan olmaz.

Eminiz ki dolab?n?zda muhakkak logolu parçalar vard?r. Özellikle spor giyim ve jean markalar?n?n hemen hepsinde ürünlerde logo veya marka ismi belirgin oluyor. Siz de bu trendi uygulamaya dolab?n?zdaki bu parçalarla ba?layabilirsiniz.

 

 

 

 

Total
1
Shares