Türk Telekom ana sponsorlu?unda gerçekle?ecek Türkiyenin en büyük gençlik festivali olan  ?stanbul Gençlik Festivalinde gençleri e?lenecekleri, vizyon kazanacaklar?kendilerini ifade edecekleri, ilk kez deneyimleyecekleri etkinliklerle dolu 5 gün bekliyor!

Gençlerle Türkiye’nin en sevilen markalar?, sivil toplum kurulu?lar?, kamu kurumlar?, kültür-sanat etkinlikleri, robotik atölyeler, spor aktiviteleri, söyle?iler ve konser etkinliklerini bir araya getiren Türkiyenin en büyük gençlik festivali ?GF 2018, Türk Telekom ana sponsorlu?unda 2 May?s Çar?amba günü ba?l?yor.

Konser, e?lence, kültür-sanat, bilim-teknoloji, söyle?i, spor, sosyal sorumluluk ve daha birçok alanda onlarca etkinli?in gerçekle?tirilece?i ?stanbul Gençlik Festivalinde gençler, yepyeni deneyimlerle vizyon kazanacaklar?, an?lar biriktirecekleri, kendilerini ifade edecekleri ve tüm bunlar? gerçekle?tirirken bolca e?lenecekleri dolu dolu 5 gün geçirecekler.

Ufuk aç?c? deneyimlerin festivali

5 gün boyunca 1 milyondan fazla genci a??rlamas? beklenen ?stanbul Gençlik Festivali’nde birçok farkl? alanda ufuk aç?c? deneyimler gerçekle?ecek.

Kat?l?mc?lar, robotik atölyelerde teknolojik deneyimler ya?arken, Türkiye’nin en büyük gezici dijital sergisini de gezebilecekler. Türk Telekom Muud sahnesinde sevdikleri sanatç?lar?n konserleriyle e?lenecek; BistTalks söyle?i sahnesinde, alan?nda birbirinden de?erli konu?mac?lar? dinleyecekler.

Tüm bunlar?n yan?nda e-oyunlar, turnuvalar, ilgi çekici atölyeler ve sürpriz etkinlikler ile rengarenk bir festival gençleri bekliyor olacak.

E?lence ve müzik s?n?r tan?m?yor!

Türk Telekom ana sponsorlu?unda gerçekle?ecek festival kapsam?nda, her gün farkl? sanatç?lar?n performans gösterece?i, ne?eli, dinamik sahneler de gençler doyas?ya e?lenecek.

BistTalks ile ?GF, gençlere ilham vermeye geliyor!

Borsa ?stanbul sponsorlu?unda gerçekle?ecek BistTalks, 5 günde 30 de?erli konu?mac?y? gençlerle bulu?turacak, konu?mac?lar ilham dolu deneyimlerini gençlerle payla?acak. Farkl? sektörlerden kanaat önderlerinin kat?laca?? BistTalks, gençlere ilham vermeye geliyor.

Kültür-Sanat alan?nda unutulmaz deneyimler!

Ziraat Bankas? sponsorlu?unda Türkiye’nin en büyük gezici dijital sergisi olan “I?IK VE RENK”, gençlere daha önce hiç ya?amad?klar? bir deneyim vadediyor. 3.000 eserli dijital mapping teknolojisiyle haz?rlanm?? ve 20.000 m2’ ye kurulmu? serginin lansman? ?GF’de gerçekle?ecek ve sonras?nda tüm Türkiye’yi gezerek gençlere unutamayacaklar? bir deneyim ya?atacak. Ayr?ca kültür-sanat bölümüne konumlanacak kütüphaneler ve sürprizlerle dolu aktiviteler ile gençlerin vizyonuna vizyon katacak.

Teknoloji ile gençler bir araya geliyor!

9.000 m2 kapal? alanda kurulan; robotik atölyeler, gençler aras?nda son y?llar?n trendi

haline gelen e-oyun turnuvalar?, teknolojik deneyimlerle dolu bir alan. Gençler, bu sene ?GF’de ufuklar?n? açan yenilikçi deneyimler ya?ayacak.

Gençler dijital dünyay? yak?ndan tan?yor!

Günümüzde gençlerin ilgisini çeken dijital dünyada en iyi nas?l var olacaklar?n?, dijitali olumlu yönde nas?l kullanacaklar?n? anlatan e?itimlerle gençler yeni deneyimlerin kap?s?n? aralayacak.

Spor  alanlar?nda sürprizler gençleri bekliyor!

?GF’nin olmazsa olmaz? spor alanlar?nda festival dahilindeki markalar ile basketbol, futbol, ko?u, spinning, kaykay, zumba, pilates aktiviteleri ile hem gençler spor yapacak, hem de e?lenecekler. Heyecanl? ve ödüllü yar??malar?n da yap?laca?? festivalde, gençleri birbirinden iyi sürprizler bekliyor.

Mesle?inizi seçmeden önce hayal kurun!

Gençlere yeni deneyimler ya?atmay? amaçlayan ?GF, gençlerin mesleki hayallerini destekleyecek atölyeler ve alanlar kuruyor. Hedefledikleri meslekleri deneyimleterek hayallerine yak?nla?malar?n? sa?l?yor.

?stanbul Gençlik Festivali, 2-6 May?s tarihleri aras?nda Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekle?ecek.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın