ABD markalar? içinde Türkiye’de ?üphesiz en büyük ra?bet gören marka Apple. Ancak Türkiye bundan sonra iPhone’a da ambargo uygulayacak.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Ara?t?rmalar? Vakf? (SETA) taraf?ndan ATO Congresium’daki konu?mas?nda; ABD ile ya?anan krizle ilgili olarak :

“ABD’nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayaca??z. Onlar?n iPhone’u varsa öbür taraf?n da Samsung’u var. Biz bunlar? bulaca??z. Dolay?s?yla biz kendimize yetece?iz. D??ar?ya para verip yapt?rd???m?z her i?in daha güzelini yap?p biz d??ar?da servis edece?iz. Bu millet bunlar? yapmaya muktedirdir.” ifadelerini kulland?.

Peki Apple’?n Türkiye’de ve dünyadaki pazar pay? ne kadar?

Apple’?n aç?klad??? 31 Mart 2018 tarihinde sona eren 2018 mali y?l?n?n ikinci çeyre?ine ait finansal sonuçlara göre ?irketin geliri 16’l?k art?? göstererek 61,1 milyar ABD dolar?na ula?t?. Seyreltilmi? hisse ba??na gelir ise yüzde 30 artarak 2.73 ABD dolar? seviyesine geldi. Uluslararas? sat??lar bu çeyrekteki gelirin yüzde 65’ini olu?turdu.

Türkiye’de ise Apple’?n iPhone ile Mart 2010’da yüzde 20 olan pazar pay?, Haziran 2018’de 16’ya dü?erken, Samsung’un pazar pay? yüzde 6’lardan yüzde 52’lere ula?t?.

Total
2
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.