FOREO'nun Ak?ll? Maskesi – Victoria Beckham modellerinin sahne arkas?ndaki güzellik s?rr?...

?sveçli güzellik teknolojisi markas? FOREO, ikinci kez kat?ld??? Moda Haftas?'nda bir kez daha ‘uzmanlar?n tercihi‘ oldu. Londra Moda Haftas? 2018 kapsam?nda Galeries Thaddeus'ta gerçekle?en Victoria Beckham ?lkbahar-Yaz 2019 defilesi öncesinde, saç tasar?mc?s? ve makyözlerini bekleyen 30 modelin cildi UFO ile defileye haz?rland?.

?ngiliz moda evi ile bu sene ikinci ortak çal??mas?n? gerçekle?tiren FOREO; UFO mini versiyonu ile, modellerin Pat McGrath taraf?ndan makyajlar? ve Guido Palau taraf?ndan saçlar? yap?lmadan hemen önce tercih ettikleri cilt bak?m partneri oldu.

En güzel hediyelerin en küçük paketlerde geldi?ini kan?tlarcas?na tasarlanm?? olan UFO mini (UFO ak?ll? maske cihaz?n?n ba?lang?ç seviye versiyonu), e?li?inde FOREO portföyüne son dönemde kat?lan son 5 Kore maskesinden biri olan H2Overdose aktif ak?ll? maske kullan?ld?.

Londra Moda Haftas?’ndaki sunumunun ilk gününde, sahnede sergilenen sadece Victoria Beckham model ekibinin ?ovu de?ildi, FOREO’nun yeni ürünü UFO aktif maske koleksiyonu da di?er 4 yeni maske ile birlikte ilk kez bas?na lanse edildi.

Günün tercih edilen maskesi olan H2Overdose, hiya lüronik asitle a??lanan bir mikrofiber yaprak maskedir. UFO mini e?li?inde kullan?larak 120 saniye içinde modellerin ciltlerini yumu?at?p nemlendirdi ve onlara spa ayar?nda bir yüz terapisi yap?ld?. Victoria Beckham’?n sahne gerisindeki cilt haz?rl??? instagram postunda payla??ld?.

FOREO'nun CEO'su Filip Sedic, spa ayar?nda cilt terapisini tek tu?la kolayca, rahatça ve h?zl?ca ula??labilir hale getirerek güzellik endüstrisini nas?l dönü?türdüklerini ?öyle anlat?yor : “UFO’yu ilk kez ?ubat ay?nda New York Moda Haftas?’nda sahne arkas?nda Victoria Beckham ekibi ile birlikte sergiledi?imizde, minicik paketlerin ne kadar etkili olabilece?ini ve etkin bir cilt bak?m? terapisinin nas?l kolay, h?zl? ve rahat yap?labilece?ini herkese göstermi?tik.”

“Londra’daki moda haftas?nda, 30 modelin sahne arkas?nda saç ve makyaj haz?rl???ndan önce tercih ettikleri cilt bak?m? partnerleri olarak, e?siz bir cilt bak?m? terapisi ile bir kez daha güzellik teknolojisinin hayatlar? nas?l kolayla?t?rabilece?ini göstermi? olduk.  ?sveç’teki teknolojik alt yap?m?zla Kore yaprak maskelerinin gücü ile birle?tirerek,  herkesin bildi?i cilt bak?m? kavram?n? kökünden de?i?tiriyoruz. Dünyan?n en iyi saç tasar?mc?lar?n?n, makyözlerinin ve moda sanatç?lar?n?n oldu?u Londra Moda Haftas?’n?n tercih etti?i cilt bak?m? firmas? olmak, bizi oldukça gururland?rd? ve cesaretlendirdi.”

Londra Moda Haftas?'nda lansman? yap?lan UFO mini, bu sene Las Vegas’taki CES fuar?nda global lansman? yap?lan UFO’nun bir versiyonu olarak geli?tirildi. So?utma hariç tam donan?ml? UFO versiyonundaki tüm fonksiyonlara sahip olan UFO mini, küçük ve mükemmel formuyla size Termo Terapi ve T-Sonic titre?imler e?li?inde LED ???k terapisi yaparak hayallerinizdeki cilde 90 saniyede kavu?man?z? sa?l?yor. UFO mini versiyonu, UFO deneyimine ba?lang?ç yapmak isteyenler için tasarlanm??t?r.

Dünya çap?nda teslimat seçene?i ile, tüm modeller hakk?nda bilgi almak için www.foreo.com/ufo-mini  sayfas?n? ziyaret edebilirsiniz. UFO mini, t?bbî s?n?f silikon gövdesi, %100 su geçirmez yap?s? ve USB ?arj? ile yepyeni bir FOREO bulu?udur.