Renklerini gökku?a??ndan alan United Colors of Benetton bu sene de Nisan ay?n? çocuklarla doyas?ya kutluyor.

United Colors of Benetton; 23 Nisan Pazartesi günü bomontiada ev sahipli?inde  ücretsiz olarak düzenleyece?i  birbirinden renkli atölyeler ve e?lenceli aktivitelerle çocuklar?n 23 Nisan sevincine ortak oluyor. Çocuk bayram?n? aileleriyle Bomontiada’da geçirecek minikler; 12:00–18:00 aras?nda devam edecek #renginikesfet etkinlikleri, müzik, dans, resim ve oyun atölyelerinde hem ö?renecek hem de e?lenecek!

Günün ilk etkinli?i saat 13.30 – 14.30 saatleri aras?nda ?stanbul Lindy Hoppers e?itmenlerinin liderli?inde gerçekle?tirilecek Çocuklar ?çin Dans Atölyesi ile minikler lindy hop, solo jazz ve charleston e?li?inde gönüllerince dans edebilecek.

14.30 – 15.30 saatleri aras?nda gerçekle?tirilecek Masa Tiyatrosu ve Sedat Girgin ile Çizim Atölyesi’nde çocuklar kendilerini geli?tirirken zaman?n nas?l geçti?ini anlamayacaklar.

Pöti kitap serisinin yarat?c?s? Gökçe Gökçeer ile gerçekle?tirilecek çocuk edebiyat? üzerine sohbette çocuklar en sevdikleri kitap karakterinin sahibi ile tan??man?n heyecan? ya?ayacak.

15.30 – 16.30’da gerçekle?tirilecek Kil Atölyesi etkinli?inde minikler  toprak ile tan??aca??, seramik üzerine desen ve kil çal??malar?n?n gerçekle?tirilece?i atölyelere ücretsiz olarak kat?l?m sa?lanacak.

Program, 15:00 – 17:00 saatleri aras?nda ailelerin çocuklar?yla birlikte e?lenece?i Uninvited Jazz Band konseriyle sona erecek.

Renkleri ve çizgisiyle  0-12 ya? çocuk modas?na yön veren United Colors Of Benetton, y?l boyu hayata geçirece?i benzer etkinliklerle, çocuklar?n hayal gücünü ve yarat?c?l?klar?n? güçlendirmeye katk? sa?lamay? hedefliyor.

Etkinliklerle ilgili detayl? bilgiler, @benetton_turkiye Instagram hesab?ndan ve United Colors of Benetton ma?azalar?ndan al?nabilir.

 

23 Nisan Çocuk Festivali atölyelerine kat?l?m için bilgi:

workshop@bomontiada.com

tr.benetton.com
www.instagram.com/benettonturkiye

Total
0
Shares

Bir cevap yazın