Amazon'un kurucusu- CEO’su Jeff Bezos ve e?i MacKenzie Bezos’un bo?anacaklar? haberi gündeme damga vurdu. Dünyan?n en zengin adam? olan Jeff Bezos’un e?ine verece?i tazminat ve mal payla??mlar? hakk?nda söylentiler dola??rken, bu zamana kadar pahal?ya mal olan bo?anmalar? sizler için ara?t?rd?k.

Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos

Amazon’un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos’un ismi Haziran 2018'de dünyan?n en zengin adam? olarak aç?kland?. 9 Ocak 2019’da gündeme damga vuran haber ise e?iyle bo?anacaklar? oldu. 25 y?ll?k e?iyle ayr?lmaya haz?rlanan Jeff Bezos’un 137 milyar dolarl?k bir serveti var. Ya?ad?klar? Washington’daki kanunlara göre çift bo?anmalar? durumunda bu serveti e?it bir ?ekilde payla?acak.

Michael Jordan ve Juanita Jordan

Basketbolun y?ld?z? Michael Jordan, 2006'da 17 y?ll?k e?i Juanita ile bo?anm??t?. Juanita bo?anman?n ard?ndan 168 milyon dolar tazminat ald?.

Paul McCartney ve Heather Mills

The Beatles üyesi Paul McCartney bo?and??? e?ine yakla??k 50 milyon dolardan fazla tazminat ödedi.

Johnny Depp ve Amber Heard

Amber Heard 15 ayl?k evlili?in ard?ndan 2016 y?l?nda Johnny Depp'e bo?anma davas? açt?. 7 milyon dolar tazminat alan Heard  bu paray? hay?r kurumuna ba???lad?.

Steven Spielberg ve Amy Irving

Spielberg'in ilk e?i olan aktris Amy Irving ile evlilikleri dört y?l sürdü.  Ve ünlü yönetmen Irving’e 100 milyon dolar bo?anma tazminat? ödedi.

Mel Gibson ve  Robyn Moore

Hollywood’un en pahal? bo?anmalar?ndan biri. Mel Gibson ve Robyn Moore 31 y?ll?k evliliklerini 2011’de sonland?rd?. E?it bir ?ekilde payla??m yap?ld? ve Robyn Moore’un pay?na 425 milyon dolar dü?tü.

Madonna ve Guy Ritchie

8 y?ll?k evlilikleri 2008’te noktaland?. Madonna’n?n Guy Ritchie’ye 76 ila 92 milyon dolar aras?nda bir ödeme yapt??? biliniyor.

Tiger Woods ve Elin Nordegren

Çiftin 6 y?ll?k evlilikleri 2010’da sonland?. E?ini pek çok kez aldatmas?ndan ötürü evlili?i biten golfçü Tiger Woods’un 750 milyon dolar tazminat ödedi?i rivayet ediliyor.