Ege ile Akdeniz’in birle?ti?i noktada her ya?tan ziyaretçisine do?an?n içinde konfor ve e?lence imkân? sunan Hilton Dalaman Sar?germe Resort & SPA, ünlü ressam Mehmet Sinan Kuran ile 18 – 26 A?ustos tarihleri aras?nda çocuklara yönelik yarat?c? ve e?lenceli çizim atölyesi düzenliyor.

Ça?da? minyatür sanatç?s? olarak tan?mlanan ve çocuklu?undan bu yana resim yapan Mehmet Sinan Kuran, Kurban Bayram? süresince Hilton Dalaman Sar?germe Resort & SPA’da düzenleyece?i çizim atölyesi ile her ya?tan çocu?a hayallerini resme dökmeyi a??layacak.

Hilton Dalaman Sar?germe Resort & SPA bünyesinde bulunan ve çocuklara sezon boyunca birçok aktivite imkan? sunan Kids Karnaval’da gerçekle?ecek atölyelerde Mehmet Sinan Kuran çocuklar? e?lendirirken hayal güçlerinin de s?n?rlar?n? zorlayacak.

Mehmet Sinan Kuran’?n büyük ilgi gören çizim atölyesi Hilton Dalaman Sar?germe Resort & Spa misafirlerine ücretsiz olarak gerçekle?tirilecek.

 

Total
0
Shares