55 ya??ndaki Amerikal? moda tasar?mc?s? Kate Spade, dün New York’ta Manhattan’daki dairesinde ölü olarak bulundu.

Evdeki yard?mc?s? taraf?ndan bulunan ve intihar olarak nitelendirilen bu ölüm, ünlü tasar?mc?n?n sevenlerini yasa bo?du. Polisin yapt??? aç?klamaya göre; Kate Spade geriye sadece bir not b?rakarak, evinde as?l? olarak bulunuyor.

80’li y?llarda popülerli?i ba?layan Kate Spade, ayn? zamanda dünya çap?nda milyonlar taraf?ndan sevilen bir marka.

Kate – Andy Spade

1962 y?l?nda Kansas City’de dünyaya gelen Kate Spade, Arizona Devlet Üniversitesi’nin gazetecilik bölümün mezun olmu?tur.

Okuldan mezun olduktan sonra, Mademoiselle dergisinde çal??mak için New York City’e ta??nd?. Dergiden üç y?l sonra ayr?ld? ve 1993 y?l?nda Andy ile Kate Spade markas?n? piyasaya sundu. O zamandan bu yana da Kate Spade markas?, moda endüstrisindeki en sevilen tasar?m evlerinden birine dönü?tü.

Kate ve Andy Spade, markay? piyasaya sürdükten bir y?l sonra 1994 y?l?nda evlendi. Kate Spade, 1999 y?l?nda ?irketin büyük k?sm?n? Neiman Marcus Group’a satt?.

 

 

Total
4
Shares