2008 y?l?nda; ?imdilerde oldukça büyük bir isim haline gelen kendi markas?n? kurmadan önce Victoria Beckham; Marc Jacobs‘?n kampanyas?nda yer alm??t?. Juergen Teller‘?n çekti?i karelerde dev bir Marc Jacobs al??veri? po?etinin içinde poz veren Beckham’?n yer ald??? bu kampanya k?sa sürede ikonik hale gelmi?ti.

Tam 10 y?l sonra ayn? kampanyay? hayata döndüren Beckham; bir kez daha al??veri? po?etinin içinde poz verdi. Ancak bu kez tek bir farkla: Bu kez kendi arkas?n?n po?eti içerisinde.

Victoria Beckham bu kampanyay? aç?klarken “2008’den beri Victoria’y? gerçekten Victoria Beckham isminin içerisine koyuyorum” dedi ve ekledi:

“10 y?l öncesini bu kez kendi çantam içerisinde ziyaret etmekten daha iyi bir tasvir yolu göremiyorum. Bu fikri Marc Jacobs da tebrik etti, Juergen Teller ise yeniden benimle çal??may? kabul etti. Onun karelerinde yer almak benim için çok önemli. “

?ngiltere’de 1 hafta boyunca yer alacak olan kampanya; ayn? zamanda Teller’?n çekti?i karelerin bas?l? oldu?u s?n?rl? say?da üretilmi? ti?örtü içeriyor.

Total
2
Shares