E?er dünyan?n en ünlü iç giyim markalar?ndan birinde “melek” unvan?na sahipseniz; Sevgililer Günü’nün radar?n?zdaki günlerden biri olmas? kaç?n?lmaz.

??te Victoria’s Secret’?n 3 mele?inden Sevgililer Günü tüyolar?:

SARA SAMPAIO

“Bu y?l Victoria’s Secret için Miami’de bir çekimde olaca??m; dolay?s?yla sonras?nda muhtemelen grupça ak?am yeme?ine ç?kar?z. Ama belki erkek arkada??m [Oliver Ripley] bana Miami’de bir sürpriz yapabilir.?”

LAIS RIBEIRO

“Aç?kças? her ?ey benim çok yo?un olan çal??ma program?ma ba?l?. Önceki y?llarda ??k bir ak?am yeme?inden; evde elimde bir kadeh ?arap ve ev yeme?i ile Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party izlemeye kadar her ?eyi yapt?m.”

JOSEPHINE SKRIVER

“Evde zaman geçirmeyi seviyorum çünkü çok s?k seyahat ediyorum. E?er zaman?m varsa, evde erkek arkada??mla [Alexander DeLeon] ba? ba?a bir gece geçirmek kesinlikle listemin en tepesinde yer al?r.

Total
3
Shares

Bir cevap yazın