Kad?nlar için kokudan daha özel ve e?siz bir ?ey yoktur. Herkes kokusunun kendisine özel olmas?n?, sadece kendisini yans?tmas?n? ister. Victoria’s Secret, Tease kokusunu yarat?rken tam olarak bu noktadan yola ç?k?yor. Ki?ili?inizi sahiplenen, sizinle e?sizle?en, orijinal bir parfüm yaratan Victoria’s Secret, Tease kokusunun her kad?nda benzersiz bir imza b?rakmas?n? istiyor.

Tease, özünde gardenya çiçe?inin yapraklar?n?n siyah vanilya ile harmanlanmas?n?n muhte?em sonuçlar?n? bar?nd?r?yor. Al???la gelmi?in d???nda bir dokunu? olan armut notas?, sandal a?ac? ile birle?erek s?cak ama bir o kadar da taze bir etki yarat?yor. Vücut ?s?s?yla birle?ince emsalsiz bir hal alarak daha da yo?unla?an Tease, cildinizde size özel, bamba?ka bir hale bürünüyor.

Her tende farkl?la?an Victoria’s Secret Tease ailesinde parfümün yan? s?ra vücut kremi, vücut spreyi ve vücut ya?? da bulunuyor. En sevilen Victoria’s Secret kokular?ndan biri olan Tease, yenilenen ?i?e tasar?m?yla  7 A?ustos itibariyle Victoria’s Secret ma?azalar?nda!

 

Total
0
Shares