Türkiye’nin ilk dress-code’lu festivali olma özelli?ine sahip Moda ve Müzik Festivali, Vintage Disco ile geçmi?in ruhunu günümüze ta??maya devam ediyor.

Multiworks, geçti?imiz y?l Ekim ay?nda düzenledi?i Moda ve Müzik Festivali’nin ard?ndan bu defa %100MUSIC i?birli?i ile unutulmayacak bir gece daha ya?atmaya haz?rlan?yor.

Vintage Disco, y?llard?r setleriyle dinleyicilerini büyüleyen Kabus Kerim ve Türkiye’nin önde gelen DJ’lerinden kurulu line-up’? ile dikkat çekiyor. ?ki ayr? sahnesiyle fark yaratacak olan partide ba?ka sürprizler de olacak. Alanda yer alacak Madame Tussauds heykelleri ise bamba?ka bir deneyim ya?atacak.

23 ?ubat Cumartesi gecesi ?stiklal Caddesi üzerindeki Grand Pera’n?n 1882 y?l?nda yap?lm?? Cercle d’Orient binas?nda gerçekle?ecek olan etkinlikte, geçmi?in disko ruhunu günümüzde ya?amaya bekleniyorsunuz.

Total
0
Shares