Violeta by Mango projesi için önceden de çal??t?n?z. Mango’yu 3 kelimede nas?l tan?mlars?n?

E?enceli, tarz ve çok ??k!

Violeta’n?n en çok nesini be?eniyorsun?

Violeta hem tarz hem de büyük beden kad?nar için çok güzel k?yafetler tasarl?yor. K?vr?ml? vücutlar için güzel k?yafetler bulmak epey zor ama Violeta bunu çok iyi yap?yor!

 

Her gün giyinirken ya da bir geceye haz?rlan?rken nelere dikkat edersin?

En büyük tavsiyem rahatl?k ve renkler! Nereye gidiyor olursan?z olun, her zaman rahat olmaya özen gösterin. Klasik bir k?yafete biraz da renk katmay? çok severim. Bu k?yafete ki?ilik katar!

Mükemmel mayo için ne gibi önerilerin olurdu?

Mükemmel mayo için vücuduza uygun tarz? bulmak çok önemli. ?ekil verecek ama kesinlikle k?vr?mlar? kapatmayacak. Benim için yüksek belli ya da iki parçadan olu?an mayolar en güzeli !

Sence dünyan?n en güzel plaj? nerede?

Ben Avustralya’l?y?m – bu yüzden çok orijinal bir cevap veremeyece?im ama bence buradakiler en güzelleri. En güzellerinden birisi de bence Whitsunday adalar?nda.

Hayallerindeki tatil nas?l olurdu?

Zanzibar’a gitmek! Tanzanya’n?n aç?klar?ndaki bu ada bana çok rahatlat?c? bir yermi? gibi geliyor!

Violeta koleksiyonundan en çok be?endi?in ve her kad?n?n sahip olmas? gereken 3 parçay? sayarm?s?n?

Kesinlikle printli mayolar, koca yaz ?apkalar? ve dökümlü elbiselerden birisi. Plaj günleri için mükemmel seçimler!

Önceden Meksika’ya gitmi?miydin? Bu ülkenin en çok nesini sevdin?

Hay?r önceden hiç gitmemi?tim bu ülkeye. Ama en sonunda ziyaret edebildi?im için çok mutlu ve ?ansl? hissediyorum kendimi. Buran?n kültürünü, insanlar?n? ve yemeklerini çok sevdim. Yemekler o kadar taze ve lezzetliydiki!

Güzellik sence nereden gelir?

Kula?a biraz kli?e gelecek ama her?eyde biraz güzellik bulurum! Etraf?m?zda o kadar çok güzel ?ey var ki. Bir de seyahat etmek gerçekten gözlerimi açt? ve dünyan?n bize sunaca?? pek çok güzellik oldu?unu görmemi sa?lad?.

Seni ne güzel ya da seksi hissettirir?

Cildimin parlad???, saçlar?m yeni yap?lm?? ve harika bir k?yafetin içinde oldu?um zaman !

Yo?un bir günden sonra rahatlamak için neler yapars?n?

Arkada?lar?mla ve ailemle vakit geçirmeyi severim, kitap okumay? ya da al??veri? yapmay? severim!

Fit ve güzel kalmak için neleri düzenli olarak yapars?n?

Güne ba?lamadan önce her gün biraz harket etmeye çal???r?m – sabah sporundan sonra kendimi yenilenmi? ve güne ba?lamaya haz?r hissederim.

Coconut ya?? ise benim vazgeçilmezim. Bir arkada??m?n tavsiyesi üzerine kullanmaya ba?lad?m ve cildim hiç bu kadar çok ???ldamam??t?!

Tutkular?n var m?? Bo? zamanlar?nda ne yapmay? seversin?

Benim tutkum insan ve kad?n haklar?! ?u anda üniversitenin son senesindeyim. Hukuk ö?rencisiyim ve Uluslararas? hukukta yo?unla?may? dü?ünüyorum.

Bo? zamanlar?mda gezmeyi, arkada?lar?mla beklenmedik seyahatlere ç?kmay? seviyorum. En son Melbourne’a 5 arkada??mla gittik ve ?iirler yaz?p, spor yar??malar? seyrettik.

Moda endüstrisinde en çok nelerin de?i?ti?ini görmek isterdin?

Bu endüstride daha çok çe?itlilik görmeyi isterdim. Farkl? renklerdeki kad?nlara daha çok yer verilmesini isterdim.

Bu cümleyi tamamlayabilir misin:#weare…(biz)

Ezber Bozan (biz ezber bozan?z)

 

 

 

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın