S?k?l?k, pürüzsüzlük, k?r???ks?z, nemli ve ???lt?l? görünüm için cilt, yeterli miktarda ve bozulmam?? yap?da kolajenin varl???na ihtiyaç duyar. C vitaminli ve Akdeniz yosunu özel kar???m? ile Türkiye’de bir ilk olan günlük içilebilir kolajen takviyesi Collagen Lift Paris™,cildin çok daha ???lt?l? ve ayd?nl?k bir görünüme sahip olmas?n? sa?l?yor

?nsan vücudunda en fazla bulunan protein tipi ve cilt için vazgeçilmez bir yap?ta?? olan kolajen vücudun en önemli mineralidir. S?k?l?k, pürüzsüzlük, k?r???ks?z, nemli ve ???lt?l? görünüm için cilt, yeterli miktarda ve bozulmam?? yap?da kolajenin varl???na ihtiyaç duyar. Ancak ya?la beraber kolajenin sa?l?kl? yap?s? bozulmaya ve miktar? dü?meye ba?lar bunun sonucu olarak ciltte ilk çizgilenmeler, sarkmalar ba? gösterir. Vücutta eksilen ve yap?s? bozulan kolajenin yerine koyulmas? bu probleme etkili bir çözüm oluyor.

Tüm vücudun kolajen miktar?nda %65 art??

Collagen Lift Paris™ içeri?indeki C vitamini kolajenin etkinli?ini art?r?rken akdeniz yosunu benzersiz bile?ikleri ile do?al, yüksek emilime sahip vitamin, mineral ve amino asit kompleksi sunuyor. K?r???kl?k, elastikiyet kayb?, saç ve t?rnak ?ikayetleri, cilt neminin azalmas? ve selülit gibi birçok problemin önüne geçiyor.

Her cilt tipine göre özel çözümler sunan Collagen Lift Paris™’in klinik olarak etkinli?inin kan?tland??? ara?t?rma sonuçlar?nda k?r???kl?k görünümünde %50’ye kadar azalma, cilt elastikiyetinde %40’a kadar art??, cilt neminde %15’den fazla art?? ve tüm vücut kolajen miktar?nda %65 art?? görülmektedir. Özellikle sa?l?kl? kas yap?s?na sahip olmak için en çok ihtiyaç duyulan kolajen, 30 ya? sonras? vücutta azal?yor hatta bazen üretimi tamamen durabiliyor. Kolajen üretimi duran vücut ilk belirtilerini; ciltte kuruluk, k?r???kl?k, sarkmalar ve bunun yan?nda çe?itli s?rt, bel, boyun ve eklem a?r?lar? ile göstermeye ba?lar. K?sacas? zaman?n tüm etkilerini üzerinde ta??yan vücut ya?lan?r. Bu noktada kolajen takviyesi almak hem sa?l?k hem de güzellik ad?na vücutta önemli bir etken.

Total
0
Shares