Herkes ölü derilerden kurtulman?n önemli oldu?unu söylüyor olabilir ancak vücudunuzdaki tüm bölgeler için dikkatli olman?z gerekiyor. Normal peeling veya kimyasal peeling farketmez; k???n cildimiz üzerindeki etkiyi atmak için; ölü derilerden kurtulmam?z gerek.

?ster dermatolog, cilt uzman? veya podiatrist olsun, bu i?lemin ne kadar önemli oldu?unu ve cildiniz için yararlar?ndan bahseden pek çok uzman var, ancak bunun s?n?rlar?n? bilmemek cildinizde pek çok soruna yol açabilir. Az ama s?k s?k yapmak; bu i?in anahtar?.

Yüzdeki ölü derilerden ar?nmak

Londra’daki ünlü cilt uzman? Kate Kerr;Cildimiz her gün ölü derileri kendisi belli bir düzeyde atacak ?ekilde tasarlanm??t?r ancak çok say?da farkl? ürün kullanarak ölü cilt hücrelerini eziyoruz. Bu da do?al dökülme sürecimizi ve hücre devir h?z?m?z? yava?latarak eski cilt hücrelerinin birikmesine yol aç?yor. diyor ve ekliyor ” ölü hücrelerden ar?namad???n?z zaman cildiniz ????? do?ru bir ?ekilde yans?tamaz, böylece korkunç matl??a neden olur. Sadece bu da de?il, s?k s?k ölü cilt hücrelerinin birikmesi; t?kanm?? gözenekler nedeniyle cildinizde leke olu?abilece?i anlam?na da gelir.”

 

Kerr, cilt hücrelerini canland?rmak ve ölü hücreleri yok etmek için her gün peeling yap?lmas? gerekti?ini söylüyor. Bununla birlikte, bunu düzenli olarak yapamayaca??n?z? dü?ünüyorsan?z i?e yava? ba?layabilirsiniz (mesela haftan?n üç günü gibi) Peki bunun için en iyi ürün hangisi? Her günlük kullan?m için scrub de?il ama salisilik asit kulanabilirsiniz. Kerr, “Anti-inflamatuar ve antibakteriyel etkisi var, cildin temiz tutulmas?na yard?mc? olacakt?r.” diyor.

Vücuttaki ölü derilerden ar?nmak

Vücuttaki ölü derilerden ar?nmay? istemek için pek çok nedenimiz var ancak en önemlisi keratosis pilaris, yani halk aras?nda bilinen ad?yla “tavuk derisi” görünümü. (cilt üzerinde beliren minik nokta halinde pütürcükler.)

Kerr “Vücudu kuru f?rçayla f?rçalamak ba?ta yard?mc? olabilir ancak uygulaman?z gereken temel rutin her gün 10-20 saniye kadar bir scrub yard?m?yla vücudunuzu f?rçalamak.” diyor. Sonras?nda ise vücudunuzu asit bazl? bezlerle silebilirsiniz.

K?? boyunca pek ilgi göstermedi?iniz bacaklar?n?z içinse; piyasadaki çok iyi peelinglere ek olarak deniz tuzu ile birlikte uygulayaca??n?z hindistancevizi, badem veya zeytin ya?? ile soyma i?lemi gerçekle?tirebilirsiniz.

Du?tan ç?kt???n?zda ise cildinizi nemlendirmeniz oldukça önemli. Yine ya? kullanabilirsiniz; d??ar?ya ç?kacaksan?z SPF faktörlü bir krem kullanmakta da fayda var.

Ayaktaki ölü derilerden ar?nmak

Söz konusu ayaklar oldu?unda tamamen farkl? bir rutin uygulaman?z gerekebilir.

Sert bölgeler için ponza ta?? d???nda bir ?ey kullanmaman?z gerekiyor. Zaten t?pk? vücudumuzdaki di?er bölgeler gibi ayaktaki derimiz de fazla ölü deriyi at?yor. Sonras?nda ise ayaklar?n?z? ayak balmlar? gibi yo?un etkili kremlerle nemlendirebilirsiniz.

 

Total
4
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.