Timberland kendine özgü, güçlü ve dinamik kad?nlar için London Square  koleksiyonunu tasarlad?. Gün boyu konfor ve stil vadeden Timberland London Square botlar 90’lar stilini arkas?na alan yenilikçi bir model olarak dikkat çekiyor.

Timberland kad?n koleksiyonu bu sezon markan?n köklü geçmi?inden ald??? ilham? gelece?e at?lacak yepyeni ve sa?lam bir ad?ma dönü?türüyor! Özgün tarz?na  farkl? bir yorum katan Timberland’?n yeni sezonda gelenekleri yeniliklerle bulu?turarak yaratt??? genç ve modern bir koleksiyon olan London Square kad?n botlar?, güçlü ve ?ehirli kad?n?n be?enisine sunuluyor. Dinamik, özgün ve orijinal stiliyle farkl?la?an London Square botlar, sa?lam görünümüyle oldu?u kadar yenilenen 90’lar stiliyle de göz kama?t?r?yor.

Tutkulu ve özgün ya?am biçimini ki?isel stiline de yans?tan sanatç? ruhlu kad?nlar için tasarlanan London Square modeli, ayn? zamanda Timberland’in yeniden yorumlad??? köklü miras?n?n da temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Sezonun favorisi London Square, sonbahar mevsiminde Türkiye dahil pek çok Avrupa ?ehirlerinde vitrinleri süsleyecek.

Gündüzden geceye devam eden rahatl?k ve kombinler için London Square

Timberland London square botlar hareketli ya?am tarz?n? benimseyen ve her kombine uygun bir sonbahar arkada?? arayanlar için ideal bir seçenek olacak.

Sonbahar yapraklar? ve beklenmedik ya?murlar sokaklarla bulu?urken gün boyu rahatl?k arayan ve ya?am tarz?n? kombinlerine de yans?tan kad?nlar London Square’i çok sevecek. Jeanlerle, elbiselerle ve ?ortlarla oldu?u gibi kuma? pantolonlarla da rahatça giyilebilen bu model, eklendi?i kombine göre de?i?en, zarif ya da maskülen görünümlere bürünebilen çok özel bir stile sahip.

Timberland kalitesinde birinci s?n?f deri malzeme kullan?lan 15 santim uzunlu?undaki London Square botlar rahat kapitone bo?azl? k?sm?, konfordan taviz vermeyen OrthoLite taban?, darbelere dayan?kl? EVA orta taban? ve Timberland’?n özel kauçuk d?? taban? ile tamamlan?yor. Siyah, koyu kahverengi ve bordo i?lenmi? deri olmak üzere üç renk alternatifiyle sunulan ve 3,5 santimlik topuk boyuyla sezonun hit ürünü olmaya aday London Square  botlar Ekim ay?nda ma?azalarda yerini alacak.

Timberland’?n Celebrate the Icons kampanyas? için dünya genelinden foto?rafç?lar bir araya geldi

London Square botlar?n reklam kampanyas? için dünyan?n çe?itli yerlerinden foto?rafç?lar bir araya gelerek yeni sezon Timberland botlara kendi yorumlar?n? katt?klar? özel bir çal??maya da imza att?. Markan?n süregelen evrensel söylemini selamlayan foto?raf sanatç?lar? Timberland’in özgün ruhuna zengin bir dokunu? katarak yeni sezonun tüm dikkatini Timberland’e çekti.

Total
0
Shares