Yaz?n güne?in etkisi ile cilt kurur nemini ve ???lt?s?n? kaybeder. Özellikle güne? ???nlar?na fazlas?yla maruz kalan ki?ilerde güne? lekeleriyle kar??la?ma ihtimali yüksektir. Güne? koruyucu kullan?m?yla güne? lekelerinin önüne geçmek en önemli tedbirlerden biridir fakat; yeterli de?ildir. Yaz?n güne? alt?nda kalan ciltlerde en s?k görülen problemler, güne? lekeleri d???nda kuruluk, matl?k ve ince kar???kl?klarda art??t?r. Tüm bu problemlerden kurtulmak için Clinic Up sizleri bekliyor.

Clinic Up’da nemini kaybetmi? ciltlere uygulanan tek seansl?k nem a??s? uygulamalar? ile cilt 8 aydan 1 y?la kadar nemini yeniden kazan?p ince k?r???k olu?umu önlenebiliyor. Güne? lekelerinin tedavilerinde lekenin derinli?ine ve yo?unlu?una göre kimyasal peeling, karbon peeling, mezoterapi, prp ve lazer tedavileri tek ba??na veya kombine edilerek uygulanabilir.

Güne? sebebiyle ???lt?s?n? kaybeden, matla?an ciltlerde ise vitamin, mineral, peptit ve hylaluronik asitten zengin içeriklerden olu?an özel Clinic Up bile?enleri ile  yaz dönü?ü yenilenmek mümkün. Bu uygulamalar hem cildi yaz?n ve güne?in zararl? etkilerinden kurtar?r hem de gelecek için önemli bir anti-aging yat?r?m niteli?i ta??r.

Yaz?n y?k?c? etkilirini Clinic Up ile silin.

Total
0
Shares