Anla??lan o ki, Meghan Markle’?n ya?amay? bildi?i hayat bitti.

19 May?s Cumartesi günü, Prens Harry ile evlenerek Sussex Dü?esi olan Meghan Markle, bir yandan da hayat?n?n büyük ölçüde de?i?ece?ini kabul ederek yeni bir ya?ama yol açt?.

Markle art?k Kraliyet görevlerinin çerçevesinde bir ya?am sürecek.

Onun hayat?n?n bir parças? olan ve uymas? gereken Kraliyet kurallar?na göz atmaya ne dersiniz?

1. Selfie Yok

Kural 1:  Kraliyet ailesine büyük sevgi besleyen ve Meghan Markle ile bir selfie çektirmek isteyen ki?ilere izin yok. Meghan Markle’?n ki?ilerle göz temas? kurup, sohbet etmesi te?vik edilenlerden.

2. Gerçek ?mza Yok

Süper fanlar?n, Meghan Markle’dan ald?klar? imzan?n onun gerçek imzas? olmad???n? hat?rlamas?n?n tam zaman?. Doland?r?c?l???n önüne geçmenin basit yolu.

3. Sosyal Medya Yok

Meghan Markle’?n kendi sosyal medya sayfas?na sahip olmas?na izin verilmiyor, i?te tam bu sebeple Markle’?n instagram hesab? ve blogu The Tig, karanl?k sulara gömüldü.

4. Oje Renklerine Dikkat

Çe?itli kaynaklara göre; siyah ve renkli ojenin sürülmesi de yasaklardan bir di?eri.

5. Alternatif K?yafetler Olmadan Seyahat Etmek Yasak

Kral George öldükten sonra, Prenses Elizabeth ve Prens Philip Afrika’da bir seyahatteydi ve ?ngiltere’ye geri dönmek zorunda kald?klar?nda, uçaktan bir cenaze k?yafeti ile inmi?ti.

??te ya?anabilecek tüm olas? durumlara kar?? seyahatlere uygun k?yafet götürülmesi zorunlu.

6. Mini Olan Tüm Parçalar Yasak

Diz üstü bir etek tercih edilmemesi zorunlulu?u ise yasaklar?n en me?hurlar?ndan elbette.  Kate, Camilla, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie gibi Kraliyet üyeleri bu moda kural?n?n fark?ndalar. Meghan Markle’?n da o küçük siyah elbiseleriyle çoktan vedala?t???n? dü?ünüyoruz.

7. Dü?es E?imi Kural?

Otururken uyulmas? gereken kurallardan biri de ve Prenses Diana’n?n da kulland??? “Dü?es E?imi” olarak bilinen hareket. Otururken dizler hafif öne e?ik ve biti?ik olmak zorunda.

8. Yemek Saatleri

Majesteleriyle yemek yerken, Meghan her zaman saat 8: 30’da haz?r olmal?.

9. Oturma Düzeni

Meghan Markle, bir Kraliyet Ailesi toplant?s?nda, her zaman Prens Harry’nin yan?na oturmak zorunda.

10. Kraliçeden Önce veya Kraliçeden Sonra Yemek Yasak

Meghan Markle, yemeye Kraliçenin ba?lamas?yla birlikte ba?lamak zorunda. Bu kurallar?n özellikle de yemek yerken daha da kat?la?t??? gözler önünde.

11. Çay ?çme Disiplini

Çay saati Kraliyet ailesi için önemli bir zaman dilimi. Çay içmenin do?ru yolunu ise hat?rlamaya ne dersiniz? Orta parmak fincan? alt k?s?mdan desteklerken, ba? ve i?aret parma?? da kulpun üst k?sm?n? tutmak için kullan?l?yor. fincanda farkl? farkl? ruj lekeleri b?rakmamak ad?na her seferinde ayn? yerden yudum almak zorundalar. Kahve içerken ise orta parma??n?z? kulptan geçirmeliler.

12. Kabuklu Deniz Ürünlerini Yemek Yasak

Bu yasak ise olu?abilecek besin zehirlenmesinden kaç?nmak için. Kabuklu deniz ürünlerine hay?r demenin eski bir Kraliyet gelene?i oldu?unu hat?rlatal?m. Kraliyet Ailesi bu kurala her zaman uymazken, Kraliçe Elizabeth’in asla ?a?mad??? biliniyor. Gelenekleri sevdi?i ortada tabii ki de.

Bu kurallar listesi daha uzar gider… Meghan Markle’a bol ?ans.

 

Total
12
Shares

Bir cevap yazın