A?ustos 2016’da piyasaya sürüldü?ünden beri Instagram Hikayeler vazgeçilmezlerden olarak yoluna devam ediyor.

Hikayelerin popülaritesi yükseldikçe, Instagram da bu özelli?i için geli?tirici ve yenilikçi ad?mlar atmaya devam ediyor.
“Foto?raf?n? çek, metin ekle ve payla?” ?ablonunun çok daha ötesine geçmek için yeni güncellemelerle tam da kar??m?zda olan Instagram Hikayeler,  tüm gününüzü payla?mak için çok daha geli?mi? bir araç haline geldi.

Hikayelerde bir kerede birden fazla foto?raf ve video yükleme özelli?i, kullan?m al??kanl?klar?m?z? de?i?tirecek gibi.

Art?k hikayelerde bir slayt gösterisi olu?turmak için mümkün.

Hikayenize eklemek için galerinizden en fazla 10 foto?raf ve video seçebilirsiniz.

Hikayeler kameras?n? aç?n ve görüntü eklemek için ekran? yukar? kayd?r?n.

Sa? üst kö?ede görünen yeni simgeye dokunun ve eklenecek medyay? seçin. Seçilen foto?raflar?n ve videolar?n tümü, ekran?n alt?ndaki bir s?rada görünecektir. Metin veya ç?kartma eklemek için tek bir resme dokunman?z yeterli. Ard?ndan, her ?eyi bir kerede yüklemek için “ileri” ye bas?n.

Bu yeni özellik ?u an için Android’de mevcut ve önümüzdeki haftalarda da iOS’a sunulacak.

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın