Apple, dün New York’ta yeni modellerini tan?tt?. iPad Pro da yenilenen ürünler aras?nda yerini ald?.

Apple cihazlar?n?n art?k ikonikle?mi? olan yuvarlak ana menü tu?u iPhone’lardan sonra iPad Pro modellerin de kald?r?ld?. Ekran tasar?m ise uçtan uca olarak yeniden tasarland? ve kasa boyutu küçültüldü.

Uygulamalardan ç?kmak için ana menü tu?una basmak yerine art?k ekran?n alt?ndan yukar?ya do?ru kayd?rma (swipe) hareketi yapmak yeterli oluyor.

Uygulamalar aras? geçi? için ise ekran?n alt?nda sa?a veya sola yap?lacak kayd?rma hareketleri ile sa?lan?yor. Güvenlik ise konusunda ise yüz tan?ma teknolojisi Face ID devreye giriyor.

Yeni iPad Pro modellerindeki ekran?n üzerinde çenti?in olmamas? ise dikkat çeken detaylar aras?nda yer al?yor.

Ayn? zamanda iPad Pro’nun 12.9 inçlik modeli yüzde 25 daha az yer kapl?yor. Bu da yeni iPad Pro’yu A4 ka??t boyutunda olmas?n? sa?l?yor.

Yeni iPad modelinin bir di?er bonus özelli?i ise iPhone’lar? ?arj edebilmesi oldu.

Total
0
Shares