Yeni nesil süper model olarak adland?r?lan genç model Grace Elizabeth, Victoria’s Secret’?n bu seneki son mele?i oldu!

Grace Elizabeth, kapa??nda yer ald??? dergileri yüksek sat?? rakamlar?na ula?t?r?yor. Sektörün en önemli internet sitesi Models.com’da ilk s?ralarda yer alan Grace Elizabeth’in uluslararas? görünürlü?ü onun en çok tercih edilen modeller aras?nda yer almas?n? sa?lad?.

Lake City, Florida’da do?up büyüyen genç model Grace’in kar?? konulmaz star ?????, Guess ile yapt??? ilk ç?k??tan belliydi.

Yaln?zca üç y?ll?k model geçmi?i olmas?na ra?men Grace, Chanel, Karl Lagerfeld, Versace, Carolina Herrera, Hugo Boss, Max Mara, Tory Burch ve Ralph Lauren gibi dünya devi moda evlerinin kampanyalar?nda yer alarak moda sektöründe kal?c? oldu?unu kan?tlad?.

2/19/2019

Bütün bu ba?ar?lar?n yan? s?ra Grace, sektördeki ikinci y?l?nda BOF500 listesinde yer alarak moda dünyas?ndaki en etkili ki?ilerden biri olmaya hak kazand?.

Grace Elizabeth için bunlar sadece ba?lang?ç!

Total
0
Shares