Kate Middleton; do?um sonras? ç?kt??? etkinlik turuna tüm h?z?yla devam ediyor.

Bu kez Prens William ile bugün Londra’da gerçekle?en Global Ministerial Mental Health Summit etkinli?ine kat?lan Cambridge Dü?esi Middleton; yeni saçlar? ile de ilgi oda?? oldu.

Saçlar?n? bir ton açt?ran Middleton’a bu görünümün de çok yak??t???n? belirtmemiz gerek!

Middleton bu davet için daha önce giydi?i bir Emilia Wickstead tasar?m?n? tercih ederek; bir kez daha tasarruflu seçimler konusunda ilham kayna?? oldu.

Dü?es gibi Prens William da geçti?imiz y?l giydi?i bir tak?m? giymeyi tercih etti.

Dü?esin çantas? Aspinal of London tasar?m?.

Mücevherleri ise Mappin & Webb imzal?.

Total
0
Shares