Samsung Electronics Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note9’u 9 A?ustos 2018 tarihinde Dada Salon’da Selin Atasoy’un yazd??? Okan Bayülgen’in yönetti?i bir polisiye oyun olan “E?lenceli Cinayetler Kumpanyas? 2” ile tan?tt?. Sedef ?yibar da oyunda sürpriz konuk oyuncu olarak yer ald?. Seyircilerin olaylar?n içine dahil edildi?i oyunda Galaxy Note9 üst seviye teknolojiyi ve sektör standartlar?n? belirleyen yenilikleri izleyicilere oyunun senaryosu içinde tan?t?ld?.

Samsung Electronics’?n üst segment Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note9’un tan?r?m? E?lenceli Cinayetler Kumpanyas? 2 ile yap?ld?. Samsung Galaxy Note9 da üstün performans? sunmas?, ilk kez uzaktan kontrol özelli?iyle gelen yeni S Pen’i ve Samsung’un bugüne kadar geli?tirmi? oldu?u en ak?ll? kameras?yla bu gelene?i devam ettiriyor.

Samsung Electronics Türkiye Ba?kan? DH Kim, New York ile ayn? anda gerçekle?tirilen Türkiye lansman? s?ras?nda yeni Galaxy Note9 için ?unlar? söyledi; “Galaxy Note9, ak?ll? telefonlar?ndan yüksek beklentileri olan kullan?c?lar?n?n istedi?i ve ihtiyaç duydu?u üst düzey performans ve kar??lamak üzere tasarland?. Biliyoruz ki Note’u tercih edenler, çal???rken ve e?lenirken en fazlas?n? almak için tüm özellikleri bir arada istiyor. Galaxy Note9 da bu kullan?c?lar?m?z?n yo?un i? temposuna ayak uydurabilecek süper güçlü telefon.”

Günlük hayat?n?za ayak uyduracak performans

?nsanlar gün boyunca yapt?klar? hemen her i?te ak?ll? telefonlar?na güveniyor. Priz arama ihtiyac? hissetmeden uzun süre kullan?m sunacak,yeni çekilen bir videonun kaydedilmesi için eski videolar? silmek zorunda b?rakmayacak, yolculu?a ç?kmadan önce izlenmek istenen filmin yüklenmesini uzun süre bekletmeyecek ve oyunlarda tak?lmayacak bir telefon istiyorlar.*

K?sacas? beklentilerini bo?a ç?karmayacak bir telefona ihtiyaç duyuyorlar ve Galaxy Note9 da tam olarak bunu sa?l?yor.

Total
0
Shares