‘?ehrin içinde ?ehirden uzak’ GreenSpa’da, tüm sevdiklerinizi “ki?iye özel” haz?rlanan hediye çekleri ile ??martabilirsiniz. Nas?l m?? Ruhun ve bedenin ihtiyac? olan üç anahtar olan huzur, ?ifa ve yenilenmeyi onlara sunarak...

Green Spa Group’un tüm ?ubelerinde geçerli olan ki?iye özel hediye çekleri spa severler için özel olarak geli?tirildi.

Hediye seçenekleri aras?nda, ilham?n? Osmanl? ve Frans?z ?ifa reçetelerinden alan lokal saf, do?al bitki ve özleri ile birle?tirerek sunan ya?lar e?li?inde ?stanbul'a has, özel  ritüellerinin deneyimlenece?i masaj çe?itlerinin yan? s?ra, rahatlat?c? ve iyile?tirici bak?mlardan Rumi’s Touche, Signature Masaj?, Nature’s Symphony, Shom Hii Masaj?, Healing Of Babylon Gardens ve gibi farkl? ritüelleri tercih edebilirsiniz.

Green Spa Group ?ubeleri: AcarBlu Residence Beykoz, Dedeman Hotel  Bostanc?, Hilton ?stanbul Bak?rköy, Mercure Hotel  Altunizade, Sofa Hotel Ni?anta?? ve  Taç Spor Klübü Ata?ehir