Yeni y?lda da sa?l?kl? güzelli?imizi Vichy’nin PROB?YOT?K içerikli cilt bak?m?na, Slow Âge’e, emanet edelim ve bunu sevdiklerimizle payla?al?m diye bu harika kite göz atmal?s?n?z!

Vichy; 1 adet Slow Age Gündüz veya Gece Bak?m Kremi ald???n?zda, size 1 haftal?k Mineral 89 Nem Bak?m?, 1 adet seyahat boy Slow Age Gündüz Bak?m?, 1 adet orijinal boy Mineral Kil Maskesi HED?YE ediyor.

Probiyotik içerikli Vichy Slow Age Bak?m Kremi, her gün maruz kald???m?z çevresel faktörlere ve ya?am tarz?m?za kar?? olu?an cilt ya?lanmam?z? yava?lat?yor; k?r???kl?k ve lekelerin azalmas?na yard?mc? oluyor.

Üstelik içeri?inde bulunan SPF 25/30 güne? korumas? ile cildi UV ???nlar?na kar?? koruyor!

 

Total
0
Shares