Yeni y?lda iPhone/iPad’de haz?rlayaca??n?z birbirinden e?lence?i y?lba?? kartlar?yla sevdiklerinizi ?a??rt?n. Aileniz için son dakikada bir y?lba?? kart? haz?rlamak sevdi?iniz tüm Apple ürünleriyle çok kolay. iPhone ile mükemmel foto?raf? çekebilir, son halini Foto?raflar’da düzenleyebilir ve iPad ile harika üçüncü taraf uygulamalar?n? kullanarak e?siz bir kart haz?rlay?p ailenize ve arkada?lar?n?za gönderebilirsiniz. Bunun için App Store’daki birbirinden renkli uygulamalara bir göz at?n!

Felt: Felt, arkada?lar?n?za ve sevdiklerinize el yaz?s?yla haz?rlad???n?z gerçek kartlar ve foto?raflar göndermenin en kaliteli ve en ki?iye özel yolu. Üstelik hepsini iPhone’unuzdan yapabilirsiniz.
Ink: Ma?azaya gitmek zorunda kalmadan, iPhone’unuzdan benzersiz y?lba?? kartlar? haz?rlay?p gönderin.

Touchnote: iPhone’unuzu kullanarak ki?iselle?tirilmi? kartpostallar olu?turun ve gönderin.

Foto?raflar?n?za Y?lba?? Ruhu Katacak  baz? Uygulamalar 


Enlight : Enlight’?n güçlü araç setiyle foto?raflar?n?z? iyile?tirin, ayarlay?n ve süsleyin.
Camera + : Her çekiminizde kusursuz sonuçlar almak için, Camera +’?n mükemmel manuel çekim kontrolleri, onlarca filtre, çerçeve ve kesme seçene?i sayesinde kolayca profesyonel görünen foto?raflar yarat?n.
ProCamera : Profesyonel iOS foto?rafç?l???n?n alt?n standard? ProCamera, yeni ba?layanlar için son derece kullan?c? dostu bir arayüzün yan? s?ra uzmanlara yönelik, DSLR’ye benzer etkileyici kontrol seçenekleri de sunuyor.
VSCO: Mobil ayg?tlar için benzersiz haz?r ayarlar?m?z ve geli?mi? kamera kontrollerimizle çekti?iniz görüntüleri düzenleyin.
Moldiv: Tek bir çerçeveye 16 adede kadar foto?raf ekleyerek mükemmel kolaj? haz?rlay?n. ?sterseniz, foto?raflar?n?z? bir dergi, poster veya temal? albüm gibi kolajlayarak aile foto?raflar?n?za ki?isel bir dokunu? ekleyebilirsiniz.

Y?lba?? an?lar?n?z, Foto?raflar ar?ivinde kaybolmalar? için de?il, her zaman sevgiyle bakman?z için var. iPhone ve iPad’de ücretsiz olarak bulunan Apple’?n Clips uygulamas? ile sevdi?iniz tüm y?lba?? video kliplerinizi ve foto?raflar?n?z?, iMessage veya istedi?iniz bir sosyal a? üzerinden aileniz ve arkada?lar?n?zla payla?abilece?iniz ölümsüz video içeriklerine dönü?türebilirsiniz. Clips sayesinde kolayca y?lba?? video mesajlar? ve parti slayt gösterileri haz?rlayabilir, hatta kullan?c?n?n sesinden otomatik animasyonlar olu?turan Canl? Ba?l?klar gibi özellikler ve iPhone X kullanarak çekilen 360 derecelik Selfie Ortamlar? ile küçük y?lba?? filmleri haz?rlayabilirsiniz

Y?lba??nda evde olamayacaksan?z Kutlama mesajlar?n? Memoji ile gönderin. Sevdiklerinize onlar? dü?ündü?ünüzü söyledi?iniz ki?isel ve etkileyici bir mesaj iletmek için iPhone’da* bir Memoji videosu haz?rlay?n. Memojiler aile grup Mesajlar?n? kesinlikle canland?racak. Ayr?ca, Grup FaceTime’da da harika çal???yorlar. Yak?ndaki ve uzaktaki sevdiklerinizle iPhone arac?l???yla ba?lant?da kal?n. 4K çözünürlü?e sahip bir y?lba?? kutlama videosu çekin veya aile grubunuzdaki Mesajlar?n tüm sezon boyunca susmamas? için TrueDepth kameray? kullanarak ki?isel bir Memoji kaydedin.

Kararlar? erteleyenler. Yakla??k bir y?l önce ald???n?z o kararlar? yerine getirmek için hâlâ biraz vaktiniz var. Apple Watch antrenmanlar?n?z? düzenli yapman?z? sa?layarak bu hedeflere ula?man?za yard?mc? olurken, Nefes uygulamas? ise y?lba?? karma?as?nda sakin kalman?z? sa?l?yor. Nike Training Club gibi uygulamalar, yaln?zca Apple Watch ve AirPods’u kullanarak yapabilece?iniz daha fazla antrenman seçene?i sunuyor.

Sevdiklerinizle daha yak?n ileti?imde kalmak istiyorsan?z yeniden tasarlanan Apple Watch Series 4 tam size göre bir seçenek. Fitness tutkunlar?ndan kalp sa?l???n? yak?ndan takip etmek isteyenlere kadar herkese yönelik özellikleriyle her ya? için mükemmel bir hediye. Walkie-Talkie sayesinde Apple Watch ile ileti?im her zamankinden daha iyi. Aktivite Payla??m? yar??malar?, otomatik antrenman alg?lama, yeni Yoga ve Do?a Yürüyü?ü antrenman türleri, sert dü?ü?leri alg?lama becerisi ve mü?terilerin bileklerinden ECG ölçümü yapabilmesini sa?layan yeni ECG uygulamas? gibi yeniliklerle fitness özellikleri bir üst düzeye ta??n?yor.

 

Son dakika hediyeleri

A?ac?n alt?na bir hediye koymak için yaln?zca birkaç gün kalm??ken, en son ç?kan (PRODUCT)RED** Spor Loop Apple Watch kay??? ise mükemmel bir tercih.

Apple’?n en uygun fiyatl? ve güçlü 9.7 inç iPad’ini hediye edin. ?imdi Apple Pencil ile çal??an yeni 9.7 inç iPad, fikirleri çizerek hayata geçirmekten el yaz?s?yla al?nm?? notlara ve ekran görüntülerini i?aretlemeye kadar birçok özellikle kullan?c?lara her an daha yarat?c? ve üretken olma imkan? tan?yor. Gümü?, uzay grisi ve yeni alt?n renk seçenekleriyle sunulan Wi-Fi ve Wi-Fi+Cellular modellerinden birini tercih edin.

Bildi?iniz ve sevdi?iniz MacBook Air tamamen yeniden tasarland? ve ?imdi her zamankinden daha iyi. Göz al?c? Retina ekran, Touch ID, tüm gün süren pil ömrü ve alt?n, gümü? ve uzay grisi olmak üzere üç renk seçene?ine sahip daha kolay ta??nabilir tasar?m?yla, yapt???n?z her ?ey için her yere götürebilece?iniz bir dizüstü bilgisayar.

Apple TV 4K; etkileyici 4K HDR görüntüler ve Dolby Atmos sesler sayesinde evde en yüksek kaliteli sinema deneyimini sunuyor. Yüzlerce 4K HDR yap?m? HD olanlarla ayn? fiyata sunan iTunes, dünyan?n en geni? Dolby Atmos destekli film koleksiyonuna sahip. Dünya genelinde 200’ün üzerinde yap?m ?imdi Dolby Atmos sesleri ücretsiz olarak içeriyor. Netflix ve Vudu gibi di?er hizmetlerdeki Atmos içeriklerle birlikte, Apple TV 4K’n?n koleksiyonu tamamen rakipsiz.