Bu Yeni Y?l’da sizi tazeleyen, güzelle?tiren, güçlendiren, ferahlatan, canland?ran do?a, The Body Shop’ta yüzlerce farkl? do?al içerikle sizi ?a??rtmaya devam ediyor.

Büyüleyici Orman temal? hediyelerin her biri ise do?aya yard?m etmeniz için bir sebep oluyor!

 The Body Shop’un kurucusu Anita Roddick hayvan haklar?na, insan haklar?na ve do?aya her zaman duyarl? olmu?tur. Tüm dünyada do?al ya?am alanlar?n? korumak sadece hayvanlar için de?il insanlar için de çok önemli. Yap?lan ara?t?rmalar da fiziksel ve zihinsel sa?l?k için do?ada vakit geçirmenin önemini kan?tl?yor.

Bu Yeni Y?l’da do?aya hep birlikte katk? sa?l?yoruz. The Body Shop’un ormanlardan ilham alan e?lenceli Yeni Y?l hediyelerinden alan herkes do?aya katk?da bulunuyor. The Body Shop sat?n al?nan Yeni Y?l hediyeleri ile 10 milyon metrekarelik orman? korumaya ve yeniden a?açland?rmaya yard?mc? olacak.

Haydi, heyecan dolu, renkli, sürprizlerle dolu ve büyüleyici do?adan esinlenen hediye seçeneklerine göz atal?m!

Güzellik ?çin Geri Say?m +

K?s? mevsiminde tercih edilen makyaj ürünleri ve en çok tercih edilen bak?m ürünlerini içeren %100 vegan hediye, Y?ld?z ?eklindeki kutusuyla çok görkemli.

Banyo ve Vücut Bak?m Setleri +

Bu y?l, hediyelerimizin üzerinde, dünyam?z? yeniden canland?rmay? hedefleyen kampanyam?z?n k?sa öykülerinin de yer ald???n? fark edeceksiniz. Yepyeni s?ekil ve boyutlardaki Banyo ve Vücut Bak?m hediyelerimizle müs?terilerimiz kendilerini ya da sevdiklerini favori ürünleriyle s??martabilecek.

OLIVIA THE OWL (179,9 TL), Yeni Y?l’?n en büyülü kutular?ndan. Olivia ad?ndaki Bayku? teneke kutu, The Body Shop’un en sevilen banyo ve vücut bak?m ürünlerinden baz?lar?n? içeriyor. Bu sevimli kutu ayn? zamanda bitki saks?s? veya kumbaraya dönüs?türülebiliyor.

SPA OF THE WORLD ESCAPES seti (399,9 TL), kendinizi s??martmak, keyif yapmak ve rahatlamak için evinizde bir spa ortam? yaratmak için ideal.

FESTIVE PICKS setinde (219,9 TL) Y?lba?? aromalar?n?n, en popüler ürünler ve kokulardan olus?an küçük Banyo ve Vücut bak?m ürünleri yer al?yor.

MANI?KÜR SET? (149,9 TL), Y?lbas??na kusursuz bir ?ekilde haz?rlanmak ve k?s? aylar?nda sog?uktan korunmak için el ve t?rnak uygulamalar? içeriyor.

PARFÜM SET?’nde(79,9 TL) ise seçti?iniz parfümün ayn? güzel kokuya sahip Banyo ve Vücut bak?m ürünleri birlikte bulunuyor.

Cilt Bak?m? Önemli +

Cilt lekeleriyle savas?an gençlerden, sakallar?n? ?ekillendirmek isteyen erkeklere kadar herkese göre haz?rlanm?s? cilt bak?m ürünleri Yeni Y?l’a ferah ve yenilenmi? bir yüzle bas?lama imkan? veriyor.

TEA TREE DAY & NIGHT RESCUE (199,9 TL) seti içerisinde çok satan Çay Ag?ac? Yag?? ve cilt temizleyici Gece Maskesiyle lekelere elveda diyebilirsiniz!

CAMOMILE 123 C?LT BAKIM SETI?, (179,9 TL)serinin çok satan ar?nd?r?c? ürünleriyle bu Y?lbas??’nda kendinizi veya sevdiklerinizi mutlu etmek için f?rsat sunuyor.

SAKAL BAKIM (169,9 TL) VE TIRAS? SETLERI?(179,9 TL) ile erkeklerin bak?m ihtiyaçlar? kars??lan?yor! Bu dört dörtlük b?y?k ve sakal bak?m seti ile erkekler istedi?i görünüme kavus?uyor!

ERKEK PARFÜM SETLERI?’nde (279,9 – 299,9 TL), en çok rag?bet gören erkek parfümü Activist ve en çok satan White Musk For Men, yan?nda vücut bak?m ürünleriyle ayn? kutuda birle?ince kars?? konulmaz birer armag?an oluyor!

ERKEK ?Ç?N CEP MEND?LLER? +

The Body Shop’ta erkekler için haz?rlanan hediyelerin her biri (Cilt Bak?m Seti hariç) Banglades?’teki Toplumsal Ticaret ortag??m?z Dhaka taraf?ndan %100 geri dönüs?türülmüs? sariden yap?lm?s? bir cep mendili içeriyor. Geri dönüs?türülmüs? sariden yap?ld?klar? için her parça tamamen benzersizdir!

Do?adan En E?lenceli Paketler +

Bu y?l The Body Shop’ta, Y?lbas?? çekilis?lerinde arkada?lara, aileye veya ög?retmenlere hediye edilebilecek harika ve eg?lenceli bir ürün yelpazemiz var!

BORN LIPPY BUTTERFLY’da (169,9 TL) çok satan Born Lippy Lollipop, Büyülü Orman stiliyle yeniden sizlerle!

DON’T ASK JUST MASK (329,9 TL), %100 Vegan maske, evde yüz bak?m? için gereken her s?eye sahip mükemmel s??mart?c? bir hediye. Gül ve Kömür maskelerimizi içerir.

SOFT HANDS, WARM KISSES (99,9 TL), içerisindekibu ikili hediyeyle kuru, çatlam?s? el ve dudaklar?n?za bak?m yap?n.

FOREST RETREAT’de (149,9 TL) do?aya kaç?? için ihtiyac?n?z olan her s?ey var.Mini Fuji Green Tea Dus? Jeli ,Mini Banana S?ampuan, Mini Wild Argan Yag?l? Krem, Mini Almond Milk & Honey Vücut Yag??.

S?n?rl? Say?da Ev Parfümleri +

 

The Body Shop’un %100 VEGAN, YENI? S?n?rl? Say?da Ev Kokular? koleksiyonu sizi orman?n derinliklerine götürüyor.

ENCHANTED FOREST REED DIFFUSER (139,9 TL)

8 haftaya kadar koku yayan diffuser, dekoratif cam s?is?esi geri dönüs?türülmüs? camdan ve d?s? kutusu FSC sertifikal? kartondan üretilmis?tir. Böylece ormanlar?n korunmas? ve uzun süreli sürdürülebilirliklerinin desteklenmesi sag?lanm?s?t?r.

ENCHANTED FOREST CANDLE (99,9 TL)

Evinize hos? kokulu, s?cak ve rahatlat?c? bir atmosfer veren mumun, 36 saat yanma süresi var. Yüksek seviyede bitkisel balmumu içeren mum, parafinsizdir.

ENCHANTED FOREST WAX MELT (39,9 TL)

The Body Shop’un Seramik Yag? Brülörü haznesine mükemmel bir s?ekilde uyan ürün, 8 saat yanma süresine sahiptir. Enchanted Forest Wax Melt Yerel Ticaret ile elde edilen shea ya?? ile üretilmi?tir.

K?? Makyaj Trenleri +

Büyülü Ormandaki yolculug?un bir sonraki durag??, S?n?rl? Say?da K?s? Trendleri Makyaj koleksiyonunun ke?fi! Makyaj ürünleri sevdiklerimiz için harika bir hediye olmakla kalmay?p, y?lbas?? partilerine haz?rlanmak için de mükemmel bir seçenektir.

EYE LIQUID METALS (69,9 TL), %100 VEGAN olan bu ürünün gözlere daha canl? bir dokunu? sa?lamak için tasarlanm?s? 3 farkl? likit rengi var. Gold Carat, Rust Bronze, Holographic Platinum renkler, zengin pigmentli, kolay kar?s?t?r?lan formülüyle dog?rudan veya f?rçayla göz kapag??na uygulanabilir. Ayn? zamanda kal?n bir likit eyeliner olarak ya da göz kapag??n?n tamam?na sürülerek far olarak uygulanabilir. Bu çok yönlü ürün, tek bas??na ya da bas?ka far veya eyelinerlarla da kar?s?t?r?larak kullan?labilir.

SPARKLING LIPSTICKS’lerdeki (69,9 TL) 3 ?s??lt?l? ton: Flaming Horizon, Champagne Dusk, Scarlet Sunrise, Colour Crush ailemize yeni kat?ld?.Yumus?ak kremsi yap?s? dudaklara kolayca sürülerek yog?un ve par?lt?l? bir renk verir.

THE SPARKLER (99,9 TL), Y?lbas?? klasig?imiz geri döndü! Yüz, saç ve vücut için kullan?ma uygun olan bu ürün sayesinde uzun süre kal?c?, etkileyici bir par?lt?ya kavus?ursunuz.

MAT LIP LIQUID TIN (169,9 TL), çok satan 3 Mat Lip Liquid tonu bu pakette: Nairobi Camellia, Mauritius Dahlia, Windsor Rose.

En E?lenceli Aksesuarlar +

Büyülü Orman’daki yolculug?un duraklar?ndan biri y?lbas?? aksesuarlar?m?z! S?n?rl? say?daki Aksesuarlar, mevsimlik ve temel ürünleri içeriyor ve sevimli tasar?mlar? onlar? mükemmel birer hediye yap?yor.

ANIMAL HEADBANDS (39,9 TL)

Spa aksesuarlar? aras?nda en rag?bet gören bu saç band? ile, yüzünüze bak?m yaparken saçlar?n?z size engel olmayacak.

ANIMAL HAIR WRAP (69,9 TL)

Saçlar?n?z? kurutmak için bu s?irin hayvanl? bandanaya sar?n!

JELLY HAND CREAM HOLDERS (44,9 TL)

Bu el kremi tutucular?n?n anahtarl?k zincirleri sayesinde bir daha asla el kreminizi kaybetmeyeceksiniz!

CATERPILLAR BODY WASHERS (39,9 TL)

Bu esnek ve ufak vücut lifleri sayesinde vücudunuzu nazikçe temizleyebilirsiniz.

NAIL FILE (29,9 TL)

Kulland?kça çog?alan hediye! Bu t?rnak törpüsünün her birinin üzerinde eg?lenceli y?lbas?? mesajlar? bulunan 6 katman? var ve kullan?m esnas?nda törpü sert yap?s?n? kaybettikçe onlar? soyabilirsiniz.

Mevsim Aromalar? +

Bu Yeni Y?l için s?n?rl? say?da üretilenPeppermint Candy Cane, Berry Bon Bon ve Vanilla Marshmallow aromalar? birbirinden farkl? 9 temaya sahip.

Bu y?lba??n?n naneli sorbe, portakal, zambak ve hintbaklas? notalar?yla zenginle?tirilmi? aromas? ile Peppermint Candy Cane, sulu ve tatl? bir kokuya sahip Berry Bon Bon ve Madagaskar’dan vanilya özü ile zenginles?tirilmi? Vanilla Marshmallow, Body Butter, Sugar Scrub,El Kremi, Du? Jeli, Sabun, Banyo Köpü?ü, Vücut Losyonu, Shimmer Mist ve Bath Bomb’lar? ile seçenekleri art?r?yor.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.