Marriott Otelleri’nin TED ile gerçekle?tirdi?i özel global i?birli?i kapsam?nda, 18 Nisan Per?embe ve 19 Nisan Cuma günleri 2019 TED Konferans? Marriott ?i?li’de canl? yay?nda izlenebilecek.

Vancouver’da gerçekle?ecek olan konferans?n bu y?lki temas? Bizden Daha Büyük. Konu?mac?lar merak uyand?ran teknolojileri, gelece?i ?ekillendiren bilimi, zihni büyüten yarat?c?l??? ve hangi fikirler u?runda sava?maya ve ya?amaya de?er diye sordu?umuzda ortaya ç?kan ilham verici olas?l?klar? ke?federek dünyada daha büyük ve derin anlamlar arayacaklar.

?lham arayanlar?n Vancouver’a giderek kat?lmalar? gereken konferans? markan?n özel ortakl???na istinaden Marriott ?i?li’nin misafirleri otel konforunda canl? yay?n format?nda izleyebilecekler. Konferans salonunda gerçekle?ecek canl? yay?n süresince misafirleri hem zihinsel hem de fiziksel anlamda besleyecek.

Canl? yay?n öncesi ve sonras?nda misafirler konferans salonunun hemen önünde yer alan fuaye alan?nda bugün hayat?m?za dokunan ve gelece?i ?ekillendirecek markalar?n stantlar?n? gezebilecekler. Konu?ma aralar?nda i?, sanat, teknoloji ve sosyal medya dünyas?ndan farkl? kanaat önderleri “Bizden Daha Büyük” temas?n? kendi bak?? aç?lar?yla yorumlayacaklar.

Her iki gün de canl? yay?n aralar?nda Marriott ?i?li’nin yetenekli ?efleri, barmen ve baristalar? davetliler için mutfak, kahve ve kokteyl atölyeleri organize edecekler. Cuma ak?am? ayr?ca otelin keyifli mekan? The Dish Room Restaurant’da 20:30 itibariyle bir kapan?? partisi gerçekle?ecek.

Marriott International 2016’dan beri TED’in resmi i?birlikçisi. TED, “Yaymaya de?er fikirler” mottosuyla ilginç fikirlerin k?sa ve anlaml? konu?malar arac?l???yla yay?lmas?na kendini adam??. Bu i?birli?i yarat?c? ?ekilde hayata geçirilen TED Talks’u misafir odalar?na, özgün TED Fellows Salonlar?’ndan dünya çap?nda otellere ve özel canl? yay?n olanaklar?na ta??yarak misafirlerin ve gezginlerin eyleme yak?nla?mas?na yard?mc? oluyor.

Canl? yay?n tarih ve saatleri:

18th Nisan, Per?embe – 10:30 – 20:30

19th Nisan, Cuma – 10:30 – 21:00

Aralar?nda roket giri?imcisi Peter Beck, mentalist ve ilüzyonist Derren Brown, uyku bilimci Matthew Walker, nörolog yazar Beau Lotto, yo?urt yapan giri?imci Hamdi Ulukaya’n?n yer ald???, alan?nda tan?nm?? birçok ünlü konu?mac? hakk?nda daha detayl? bilgiye bu linkten ula?abilirsiniz: https://ted2019.ted.com/ S?n?rl? say?da kat?l?mc? ile Marriott ?i?li’de gerçekle?ecek TED Konferans? canl? yay?n etkinli?iyle ilgili daha fazla bilgi için 0 (212) 375 01 00 no’lu telefondan, info.marriottsisli@marriott.com email adresinden ya da @marriottsisli  Facebook hesab?ndan otele ula?abilirsiniz.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.