Minik çiçek desenlerinden zarif seçimlere...

Muhte?em çiçek tasar?mlar?ndan küçük grafik sembollere ve hatta t?rnaklara kadar, dövmeler söz konusu oldu?unda birçok seçenek var önünüzde.

Sürekli de?i?en dövme trendlerine ayak uydurmak için ise en do?ru yerdesiniz. Kar??n?zda y?l?n en çok konulan ve ilgi çeken dövme modelleri.

Hayvan figürleri hala listenin ilk s?ras?nda yer al?yor.

Tasar?mc?lar ve sanatç?lar taraf?ndan tasarlanan ki?isel desenler ise y?l?n yükselen trendlerinden.

90'l? y?llar?n ikonik dövme modellerinin de sönmeden devam etti?ini söyleyebiliriz.

Dikenli teller veya di?er o tek s?ral? dövmeler...

@ZIHEE_TATTOO

?konik güçlü kad?nlardan vazgeçmek yok. Bu renkli tasar?mlar?n gücünü çok seviyoruz.

E?er köprücük kemi?i üzerindeki zarif çiçek kesinlikle ilham verici.

Çizgilerden olu?an grafik desen mi yoksa çiçekler mi? ?kisini de yapmaya ne dersiniz?

Dövme için e?siz bir fikir de?il mi?

@MR.K_TATS

Mükemmel bir çizim.

@BANGBANGNYC

Narin bir bahar ?ark?s?.

@CAGRIDURMAZ

Dünya üzerinde kalbini çalan bir yer varsa...