Greta Gerwig‘in bu sezon Lady Bird ile edindi?i ba?ar?y? dü?ünürsek; oyunculuktan kamera arkas?na geçen ba?ar?l? kad?nlar? daha fazla görebiliriz gibi görünüyor.

??te yönetmenli?e geçi? yapan ba?ar?l? kad?n oyuncular: 

Greta Gerwig

Gerwig’in 2017 tarihli flimi Lady Bird‘ü; ödül sezonunda yakalad??? ba?ar?lar nedeniyle duymayan kalmam??t?r diye dü?ünüyoruz.

Gerwig ayr?ca 2008’in hit filmlerinden Nights and Weekendsi de yönetmi?ti.

Natalie Portman

2015 y?l?nda bir kitap uyarlamas? olan A Tale of Love and Darkness filmiyle övgü alan Portman; ayn? zamanda 2008’deki antoloji filmi New York, I Love You‘da da bir segment yönetmi?ti.

Angelina Jolie

2011’de In the Land of Blood and Honey, 2014’te Unbroken, 2015’te By the Sea, ve 2017’de First They Killed My Father filmleri ile yönetmenlikteki ba?ar?s?n? kan?tlad?.

Jodie Foster

2016 tarihli George Clooney ve Julia Roberts’?n ba?rolünde oldu?u Money Monster filmi en ba?ar?l? yönetmenli deneyimi olarak görülüyor.

Angela Bassett

American Horror Story dizisinde yönetti?i bölümler haricinde; 2015 tarihli TV filmi Whitney Houston: A Tragic Love’? da yönetmi?ti.

Brie Larson

Yönetti?i ilk film olan Unicorn Store’da, Samuel L. Jackson ile birlikte ba?rolde yer alm??t?.

Olivia Wilde

Olivia Wilde da yönetmenli?e geçenler kervan?na Booksmart adl? film ile kat?lacak. Film, lisedeyken yeterince e?lenmemekten aniden pi?man olan iki s?k? kad?n arkada?a odaklanacak. Kaç?rd?klar? bütün e?lenceleri tek bir ç?lg?n geceye s?k??t?rmalar? gerekti?ine karar veren ikilinin maceralar?n? merakla bekliyoruz.

Courteney Cox

Cox dü?ündü?ünüzden daha fazla kamera arkas?na geçti. TV dizisi Cougar Town’?n 12 bölümü ve 2014 tarihli Just Before I Go filmi yönettiklerinden birkaç?…

 

Julie Delpy

Oyunculukta oldu?u kadar yönetmenlikte de ba?ar?l? olan Delpy’nin yönetti?i filmler; 2 Days in Paris2 Days in New York ve  Lolo.

Kristen Stewart

Stewart’?n ilk yönetti?i film Come Swim, geçti?imiz y?l Cannes’da gösterilmi?ti. Bununla birlikte Guardian’a verdi?i bir demeçte “?imdiye kadar çal??t???m en haval? kad?n yönetmenler zorlay?c? tiplerdi.” diyerek çok konu?ulmu?tu.

 

Total
9
Shares

Bir cevap yazın