RADO’NUN DÜZENLED??? DAVETTE SAAT ve SANAT TUTKUNLARI B?R ARAYA GELD?

Swatch Group bünyesindeki Rado markas? yeni koleksiyon tan?t?m?n? geçti?imiz günlerde ??k bir davet ile gerçekle?tirdi.

Sanata ve tasar?ma olan yak?nl??? ile tan?nan ?sviçreli saat tasar?mc?s? Rado, ressam Mehmet Sinan Kuran ile i?birli?i yaparak sanat ve i? dünyas?ndan birçok ismi bir araya getirdi. Mehmet Sinan Kuran’?n kurdu?u ‘zaman?n yans?malar?’ isimli sanat atölyesine e?lik eden misafirler keyifli dakikalar geçirdi.

Alancha’da gerçekle?en davette misafirler hem Rado’nun saatlerini inceledi hem de sanat atölyesine e?lik ettiler.

Total
0
Shares