Ressam ve tiyatro sanatç?s? Zerrin Tekindor, instagram hesab?ndan 54’üncü ya??n? özel bir kareyle kutlad?.

A?açtan sarkan bir iple sallan?rken çekilen karesini, “Tüm güzel dileklerinize çok te?ekkür ederim, çok mutlu oldum. Hepimize nice sa?l?kl?, ?ansl?, mutlu y?llar… ” aç?klamas?yla payla?t?.

Ünlü oyuncunun do?um gününü kutlayan isimler aras?nda A?k-? Memnun dizisinde kar??l?kl? rol ald??? oyuncu Beren Saat de yer al?yordu.

 

 

Sizi, Zerrin Tekindor’un ilham verici payla??mlar?yla ba? ba?a b?rak?yoruz…

?????

Zerrin Tekindor (@zerrintekindor)’in payla?t??? bir gönderi ()

?: @zuhalseker

Zerrin Tekindor (@zerrintekindor)’in payla?t??? bir gönderi ()

Avenue Montaigne ??

Zerrin Tekindor (@zerrintekindor)’in payla?t??? bir gönderi ()

??

Zerrin Tekindor (@zerrintekindor)’in payla?t??? bir gönderi ()

Total
0
Shares