Listede “Y?l?n en iyi filmleri” kategorisine girecek y?ld?zl? y?ld?zl? yap?mlar da yer almakta. ?syankar, intikam ve romantizm dolu bir y?l?n öne ç?kanlar? ve kutlanmay? hak edenleri tam kar??n?zda!

#1 A Star Is Born

“Sonsuza dek anlat?lan ayn? hikaye”

?lk olarak 1937’de ortaya ç?kan bu klasik Hollywood masal?n?, benzer hikayelerle hep izledik. Hikayenin, yenilenerek yeniden do?u?una ise 2018’de A Star Is Born’da ?ahit olduk. Kesinlikle y?l?n en çok konu?ulanlar?ndan. Film ayn? zamanda Bradley Cooper’?n da ilk yönetmenlik denemesinin ürünü.

#2 Madeline’s Madeline

Oyunculuk performanslar?yla ön plana ç?kan bir yap?m. Kendiniz hakk?nda çok sey bulaca??n?z bu filmi, listenize eklemeyi unutmay?n.

#3 Widows

Steve McQueen yönetmenli?inde çekilen film, kesinlikle y?l?n öne ç?kanlar?ndan. Widows, en ba??ndan itibaren iliklerinizde hissetmeye ba?lad???n?z bir gerilim filmi. 

#4 Rider

Duyarl? ve modern bir film. Bir kafa travmas?ndan sonra hayat? de?i?en Brady’nin hikayesi. 

#5 Mandy

Mandy, vizyoner yazar ve yönetmen Panos Cosmatos’un beynine bir yolculuk.

?lk filmi (Beyond the Black Rainbow) ile bir indie korku klasi?i üretmi?ti.  Efsane oyuncu Nicolas Cage ile birlikte Mandy’de daha genel bir hikayeye odaklan?yor. 

#6 You Were Never Really Here

Sadece alt? ya da yedi y?l arayla uzun metraj film çeken yönetmen Lynne Ramsay’in bu yap?m? y?l?n k?ymetlilerinden. Gerçek bir hikaye anlat?c?s? olan yönetmen, bu son filminde de bunu gözler önüne seriyor.

Ba?ar?l? bir performans sergileyen Joaquin Phoenix ise filmin bir di?er izlenme sebeplerinden. 

#7 First Reformed

Film, efsane yap?mTaksi ?oförü’nün yazar? Paul Schrader’?n imzas?n? ta??yor. Schrader, ayn? zamanda yönetmen koltu?unda da oturmakta. Karanl?k ve güçlü finaliyle dikkat çeken bu film, 2018’in önemli yap?mlar?ndan.

#8 Roma

Övgüler, Roma’n?n muazzam güzelli?ine gelsin.

Yazar / yönetmen Alfonso Cuarón’un bu siyah-beyaz kartpostal tad?ndaki filmi, son zamanlar?n en iyilerinden.

Kesinlikle kaç?rmay?n.

#9 The Favourite

Ya?ayan en ç?lg?n yönetmenlerden Yorgos Lanthimos’un karanl?k ve mizah anlay??? bu dönem filminde hayat buluyor.

The Favourite, hem ak?lda hem bedende ve hem de ruhta muhte?em bir iz b?rak?yor.

#10 Blackkklansman

Yönetmen Spike Lee’den yine müthi? bir film.

Blackkklansman, ABD’de de Donald Trump’?n ba?kan seçilmesinden bu yana yap?lan en etkileyici siyasi film.


Total
0
Shares