Dizi patlamas? tüm h?z?yla devam ediyor, izlenecek tonlarca yap?m var. Hangi gösterilerin izlemeye de?er oldu?u ise en hassas çizgilerden. Bu yap?mlar aras?ndan hangisini teneffüs etmenize yard?mc? olamasak da, bir öneri listesiyle do?ru seçim yapman?z? destekleyebiliriz.

Dizi sektörü aç?s?ndan oldukça rekabetçi geçen en dikkat çeken yabanc? dizileri tam kar??n?zda.

#1 Homecoming

Y?ld?z oyuncu kadrosunu destekleyen etkileyici diyaloglar ve gerilimli bir hikaye…

Merak duygusunu hep ayakta tutan bu dizi, sürprizlere de oldukça aç?k.

#2 Atlanta

Yoksullu?un ve çaresizli?in bir ?ehre ve sakinlerine ne yapabilece?ini gösteren bir dizi.

Ve bazen de olmas? en mümkün ve basit ?ekilde çok komik. Bu da Atlanta’n?n büyüsü i?te.

Standart komedi ve drama s?n?rlar? d???na ç?kan yap?m, oldukça tatmin edici.

#3 Killing Eve

Müthi? gözlem ve diyaloglar için çarp?c? bir yap?m.

Dizi ayn? zamanda stresi izlemenin ta kendisi. Çarp?c? hikayesi için mutlaka listenize ekleyiniz. 

#4 The Americans

Final sezonunu bu y?l yay?nlayan dizi, art?k sonsuza dek an?lar?m?zda ya?ayacak. S?k?c? olmayan ve sab?rla izlenmesi gereken bir hikayeye sahip olan diziyi y?l bitmeden izlemeye ba?layabilirsiniz.

#5 Barry

Bu giderek artan depresif hayattan kaçmak için çaba harcayan öldürücü bir suikastç? Barry’nin hikayesini izlemeye ne dersiniz?

#6 Maniac

Bu Netflix dizisi, hayal gücünüzü ask?ya alman?z? gerektiren vah?i bir yolculuk adeta.

Destans? bir bilimkurgu olan Maniac, gerçekli?i ve fanteziyi amac?na göre bükmekte gerçekten de. Maniac, 2018’in en orijinal ve macera dolu yap?mlar?ndan biri.

7. The Handmaid’s Tale

The Handmaid’s Tale nadir güzel olan kitap uyarlamalar?n?n en ba?ar?l? örneklerinden biri.

Üstün bir kadro taraf?ndan yönetilen bu dram, ?u andaki politik ve sosyal iklimimiz göz önüne al?nd???nda, korkutucu kasvetli?i gözler önüne seriyor.

#8 Sharp Objects

Bir dizi ac?mas?z cinayete dayanan dizi, dedikodu ve “toplumsal” de?erler taraf?ndan, bir canavar?n nas?l do?urulabilece?ini gözler önüne seriyor.

Geçmi?in ve günümüzün içine – d???na sarkan dizi, Camille Preaker’in parçalanm?? çocukluk an?lar?, trajik bir ?ekilde kendine zarar verme geçmi?ini yeniden canland?r?r. Final bölümü kesinlikle büyük bir dikkatle izlenmeli. 

#9 The Good Place

The Good Place, ç?lg?n hayal gücüyle bir patlama yaratmay? ba?ar?yor. Kesinlikle tahmin edilemez. 

Kendinizi yeniden ke?fetmeye haz?r m?s?n?z?

#10 The Haunting of Hill House

Shirley Jackson’?n ç???r açan, feminist roman?na dayanan bu Netflix uyarlamas?, kitaptan oldukça farkl? bir çizgiden gitmekte.

Heyecan verici temposuyla insan? koltu?a yap??t?ran bir ak?? sizi bekliyor.

Total
0
Shares