Rihanna’n?n Papa olarak kat?ld???, Ariana Grande’nin Sistine Chapel’i, Jared Leto’nun ise Hz. ?sa’y? canland?rd??? bir y?l?n ard?ndan; 2019 y?l?n?n MET Gala detaylar? gelmeye ba?lad?.

Metropolitan Museum of Art’da düzenlenecek olan galan?n temas?,  “Camp: Notes on Fashion,” olacak.

Not: Camp; Kitsch ö?elerin bilinçli kullan?lmas?na deniyor. +

Tema ilham?n? Susan Sontag’?n 1964 tarihli ayn? adl? ikonik eserinden al?yor.

Susan Sontag ‘?n 1964 ‘te yay?nlanan deneme kitab? ayn? zamanda onu “büyük yazarlar” aras?na sokmu?tu. E?cinsel estetikten ilk kez söz edilen kitapta popüler kültür üzerine o güne dek edilmemi? sözleri bulmak mümkündü. “Çok kötü olan asl?nda iyidir” ile kitsch ve camp tabirlerini hayat?m?za sokmu?tu.

Constume Institute küratörü Andrew Bolton; bu teman?n zamanlamas?n?n harika oldu?unu söylüyor. “Hepimiz oldukça “camp” (abart?l?) bir zamandan geçiyoruz. Bir ?eyleri ele almak için hem sofistike hem de güçlü bir araç olacak. ?ster e?cinsel camp’?, ister pop camp’? veya siyasi camp’? yans?t?n. Mesela Trum oldukça Camp bir figür. Zamanlama harika.”

 

Gecenin ev sahipli?ini ise bu temay? en harika ?ekilde yans?taca??na emin oldu?umuz Lady Gaga üstelenecek. Bir di?er ev sahibi ise Serena Williams olacak.

Gucci’nin yeni yüzü olan Harry Styles da gecenin ev sahiplerinden biri. MET Gala 2019, 6 May?s 2019 tarihinde gerçekle?ecek.

 

Total
0
Shares