Pantone’un aç?klad??? 2019’un rengi “Living Coral”. Apple’?n da iPhone XR ile tan?tt??? renklerden birinin de Coral (Mercan) oldu?u dü?ünülürse; bu trendi ?imdiden yakalayabilirsiniz.

Tamam? ekrandan olu?an büyüleyici tasar?m, iPhone XR’?n ekran?n? kenarlara kadar geni?letiyor. Bir ak?ll? telefonda ?imdiye kadar kullan?lan en sa?lam ön cama sahip ekran, dayan?kl? 7000 serisi havac?l?k ve uzay endüstrisi standard?nda alüminyumdan yap?lan anodize ?eritle ??k bir uyum sa?l?yor. Cam arka yüzey ise kablosuz ?arj olana?? sunuyor.
iPhone XR beyaz, siyah, mavi, sar?, mercan ve (PRODUCT)RED olmak üzere alt? yeni renk seçene?iyle geliyor. Yedi katmanl? renklendirme i?lemi, cam arka yüzeye muhte?em nüanslar katarken alüminyum ?erit ve kamera çerçevesi de sofistike bir görünüm kazand?rmak için uyumlu renklerle sunuluyor. Suya ve s?çramalara dayan?kl?, IP67 derecesine sahip bu yeni tasar?m, kahve, çay ve so?uk içeceklerle her gün ya?anabilecek dökülmelere kar?? koruma sa?l?yor.

Total
0
Shares