Yeni y?l, sa?l???m?za yat?r?m yapmak için kararlar almam?z konusunda bizleri motive eden önemli bir dönem. 2019’un ilk günlerini ya??yorken yeterli kararl?l?k ve heves ile sa?l???n?za olumlu anlamda yön verecek baz? önerilerimiz var.

1. Daha Fazla Su ?çin

Süper modellerin ???ldayan ciltleri ve kusursuz vücutlar?n?n arkas?nda yatan faktör kesinlikle su. Suyun yarar?n? ve günde 2 litre su tüketmenin önemini bilmeyen yok. Peki daha fazla su içebilmek için ne yapmal?y?z? Elinizin alt?nda özel bir ?i?eniz olsun. Bu size gün içinde size su içmeyi hat?rlatacak.

Bunun yan? s?ra su bak?m?ndan zengin g?dalara yönelmenizde yarar var. Mesela salatal?k, yaz aylar?nda da karpuz. Hat?rlat?c? mobil aplikasyonlar da size su tüketiminizde yard?mc? olabilir.

2. Ayl?k Egzersiz Hedefleri Belirleyin

De?i?ken bir ruh haline mi sahipsiniz? Sürekli ayn? sporu yapmaktan s?k?l?yor musunuz? Mevsime ve ruh halinizin de?i?kenli?ine göre size o ay hitap eden sporu belirleyin ve ona odaklan?n. Bir ay pilates yap?n, i?lerinizin en yo?un oldu?u ayda ise yogay? deneyin. K???n salon sporlar?yla kendinizi so?uktan koruyun, yaz aylar?ndaysa parklarda özgürce ko?un!

K?sa dönemli hedefleri gerçekle?tirmek her zaman daha kolayd?r, bunu unutmay?n.

3. Do?ru K?yafetleri Giyin

Spor esnas?nda do?ru ayakkab? ve do?ru sütyen kullan?m? büyük önem ta??yor.Süslü spor ayakkab?lar?n?z? günlük kullan?m için bir kenara ay?r?n ve uygulayaca??n?z spora uygun bir spor ayakkab? edinin. Ayaklar?n?z? rahatça saran ve hareketinizi zorla?t?rmayan ayakkab?lara yönelin.

4. Antioksidanlar? Beslenme Düzeninize Ekleyin

Kendinize baz? yiyecekleri yasaklay?p kilonuza odaklanmak yerine sa?l?kl? beslenmeyi al??kanl?k haline getirmeye çal???n. Say?lar?, fazlal?klar? bo?verin. Mühim olan sa?l???n?z. Bunun için de antioksidanlar bir numaral? yard?mc?n?z. Antioksidanlar ayr?ca cildi erken ya?lanma belirtilerinden de koruyor,unutmay?n!

Meyve ve sebzeler , f?nd?k, kepekli tah?llar, süt ürünleri ve baz? bal?klar antioksidan aç?s?ndan en zengin besinler. Özellikle taze meyve sular? ve smoothieler, günlük antioksidan al?m?n?z? artt?rd??? gibi s?v? tüketimine de katk? sa?lar.

5. Derin Bir Nefes Al?n

Kula?a kli?e gelebilir. Ama size bir soru: En son ne zaman d?? etkenlerden uzakla??p kendinizle ba? ba?a kald?n?z ve derin bir nefes ald?n?z? Haftada bir gün belirleyin. Telefonunuzu uçu? moduna al?n. Sosyal medya hesaplar?n?z? kontrol etmeyin. Netflix maratonu yapmay?n. O belirledi?iniz süreyi dilerseniz kitap okumaya dilerseniz de cilt bak?m?n?za ay?r?n. 2019’da ilk s?raya kendinizi koyun.

Total
0
Shares