Marie Claire ç?kmaya ba?lad??? 1988 senesinden bugüne kadar birçok foto?rafç?yla unutulmaz çekimlere imza att?! Biz de bu foto?rafç?lardan Koray Parlak ile çekim an?lar? hakk?nda konu?tuk.

?lk Marie Claire kapa??n?z? hangi y?l çektiniz?
?lk Marie Claire kapa??m? 2015 senesinde Bergüzar Korel ile çekmi?tik.

Sizin için kapak çekimlerinin olmazsa olmaz?…
Tüm çekimlerde oldu?u gibi ekibin enerjisinin yüksek olmas?, e?lenmek ve projeden keyif almak, diyebilirim. Her zaman sonuca direkt yans?yan en büyük etkenler bunlard?r bana göre.

Bu çekimler s?ras?nda ba??n?za gelmi? komik bir an?n?z var m??
2012 y?l?nda Venedik’te bir editoryal çekiyorduk. Bir kare için gondol kullanmaya karar verdik. Tabii ki, bulabildi?imiz en güzel, bak?ml? ve geleneksel görünen gondolu arad?k. Organizasyon için yard?mc? olan ki?ilerden, gondol kullanan?n geleneksel çizgili k?yafetlerini giymesini rica ettik. Çünkü her ?eyin olabildi?ince Venedik’in dokusunu eksiksiz yans?tmas?n? istiyorduk. Gün sonuna do?ru ???k sebebiyle zaman?m?z daralm??t? ki gondol karesine geldik. Fakat kullanan?n k?z?l saçl?, çilli ve Kanadal? bir beyefendi olmas? bize çok komik gelmi?ti. Geleneksel Venedik dokusunu ararken bu bizim için
sürpriz olmu?tu.

Marie Claire, profesyonel hayat?n?za neler katt??
Moda foto?rafç?s? olarak ismimin daha geni? kitlelere yay?lmas?; 2011 senesinde Marie Claire için Hakan Öztürk ile gerçekle?tirdi?im çekimlere ba?l?, diyebilirim. Bu sene içinde ve akabinde yapt???m birkaç çekim gerçekten kariyerimde ivme kazanmama çok ama çok büyük bir destek sa?lam??t?r.

Hadi bize do?um günü mesaj? verin…
Marie Claire, benim bask?ya yans?yan ilk editoryalimi çekti?im dergi olarak kariyerimde ve gönlümde çok ama çok ayr? bir yere sahip. Türk moda sektöründeki yeri ise tart???lmaz.
30. ya?? vesilesiyle beraber daha nice y?llara demek istiyorum!

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.