Alt Başlıklara Hızlı Erişin

  +

Y?k?c? Sadelik: Deerupt +

Güçlü bir görsel kimlik, basit özgünlük, ko?ulsuz rahatl?k

Her tasar?m hikayesinin ilk ad?m? olan ‘grid’, adidas Originals miras?ndan günümüze ta??n?p modernize edilerek yeniden hayat?m?zda. Originals’?n yeni silueti Deerupt, y?k?c? sadeli?iyle normlar? alt üst ediyor!

Do?a, mimari ve dijitaldeki her tasar?m?n yap? ta?? olan grid, adidas Originals yeni silueti Deerupt’?n tasar?m hikayesine ilham oldu. Ard?m?zda kalanlardan, önümüzde uzanan tasar?mlara kadar geni? bir perspektifte yeniden düzenlenebilen bir doku, tekrar ?ekillendirilebilen bir biçime sahip olan grid, Deerupt’?n yal?nl???yla yeni sezona dahil oldu.

+

Deerupt bir yan?yla yeni bir silüet olman?n ayr?cal???n? ve benzersizli?ini sunarken di?er yandan da adidas Originals’?n miras?n?n üzerine modern bir adidas yorumunu tan?ml?yor. Sade ve cesur olan siluet, tart??mas?z bir ?ekilde Originals ruhunu ya?at?yor; gridden esinlenirken de adidas Originals geçmi?ine sayg? duru?unda bulunuyor.

Grid: Hayat?m?z?n Her Alan?nda

Deerupt; ?ehir hayat?, dijital tasar?m, mimari ve do?adaki yans?malar?ndan esinlenilerek, grid’i ana tasar?m ilkesi olarak görüyor. 80’li y?llarda adidas’?n New York runner ve Marathon Training ayakkab?lar?nda kilit özellik olan öne ç?kan grid tasar?m? bugün Deerupt’?n tasar?m?n?n tümünü ku?at?yor. adidas Oregon ve New York modellerinin taban?nda yer alan bu teknoloji, 80’lerde aya??n yere bas?? ile olu?turdu?u ?ok etkisini azaltmak için yarat?lm??t?. ?imdi abart?l? ebatlara çarp?t?lan ve heyecan verici renklerle bulu?an grid, cesur görsel bir motife dönü?üyor.

+

Grid dokular?n?, katmanlar?n? ve farkl? perspektiflerini kullanan Deerupt, tasar?m?n bu ilk ad?m?n?n esnek ve sürekli oynanabilen, katlanabilir yap?s?ndan esinleniyor ve örgü yüzü, esnek filesiyle ultra hafif bir yap?ya sahip.

Deerupt iç astar? boyunca biçimlendirilmi? yer yer köpük olu?umlar?, destekleyici bir s?k??t?rma olu?turarak aya?? ayakkab?yla çevreleyerek ayak yap?s?yla uyum sa?l?yor. E?siz bir rahatl?k ise bu uyumun sonucu olarak kar??m?za ç?k?yor. Deerupt, 2 ikonik adidas tonu Solar Red ve Bluebird’ü bir araya getiriyor ve cesur renk çe?idi Solar Bird ile sunuluyor.

+

Deerupt silüeti 22 Mart’ta adidas Originals ma?azalar?nda, seçili adidas Originals sat?? noktalar?nda ve shop.adidas.com.tr/deerupt adresinde tüm dünya ile ayn? anda sat??ta.

http://www.shop.adidas.com.tr/deerupt

#adidasOriginals

#deerupt

360 derece Deerupt Deneyimi: https://www.virtualdeerupt.com/#/

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.