Akrep burcunun özelliklerini, Hint Astrolojisi’nden yola ç?karak Astrolog ?ebnem Ek?ib detayl?ca kaleme ald?. Keyifli okumalar.

VR??CH?KA

Akrep materyal dünya ile ba?lar?m?z?n zay?flamaya ba?lad??? burçtur. Buras? spritüal gücümüzün art?k yüzeye ç?kt??? önemli bir aland?r. Spritüal dünyaya yeterince hakk?n? vererek dünyaya gelmi? Akrep’ler aç?s?ndan bile ki?inin ruhu hala daha yeterince olgun de?ildir. Bu nedenle büyük bir disiplin ve özveri ile ruhsal yeteneklerini hazmetmesi ve do?ru kullanmay? ö?renmesi gerekir. Burada ki önemli nokta bilginin ve içsel yeteneklerin henüz ham olmas?d?r. Akrep’leri çevreleri ile zor ili?kilerde tutan esas nokta da ham bilginin geli?meye mecbur olmas? diyebiliriz. Sezgileri çok kuvvetli, ruhsal geli?ime aç?k olan ruh, bu yetenekleri ?eytani yönde kullanmaya da aç?k etkilere sahiptir. ?çgüdüsel olarak sahip olduklar? spritüal yetenekleri do?ru ?ekilde kullanmay? ö?renmek tekamüllerinin önemli bir basama??d?r. Hint astroloji, Bat? astrolojisi gibi Akrep’i cinsel alana odaklamaz ya da bu burcu cinsellikle iç içe geçirmez. Vedik Astrolojide Akrep burcuna mal edilen cinsel isteklerden ve doyumsuzluklardan ziyade, ruhsal aç?l?mlara ve geli?meye olan e?ilim ve yeteneklerdir. Dolay?s? ile Akrep burcunun bu dünyadaki önemli deneyimleri, var olan yüksek potansiyelli içsel yeteneklerini do?ru kullanmak üzerine olacakt?r. Derin gözlem kabiliyetleri, yüksek sezgiler, idrak etme yeteneklerini materyal arzular? ve hayatlar? ile birlikte ruhsal geli?im ad?na da do?ru de?erlendirmeli ve geli?tirmelidirler.

***?ebnem Ek?ib / Vedik Astroloji – Kaderin ?ifrelerini Çözme Sanat? Kitab?ndan al?nt?d?r…Ayr?nt?lar? Vedik Astroloji kitab?nda bulabilirsiniz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib

©?ebnem Ek?ib

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.